Een ogenblik geduld a.u.b.

Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein

18-01-2016
door Danielle Dil

In juni 2016 komt de gemeentelijke monitor Sociaal Domein over heel 2015 uit. Voor gemeenten een belangrijk moment, omdat zij dan kunnen inzien hoe zij het eerste jaar na de transities hebben gepresteerd in het sociaal domein. 

Gegevens aanleveren over H2
In januari start de nieuwe gegevensaanlevering. Voor de komende gegevensaanlevering kunt u als gemeente gegevens aanleveren over het tweede half jaar van 2015 (H2).

Nogmaals gegevens aanleveren over H1
Ook kunt u nog gegevens aanleveren over het eerste half jaar van 2015 (H1). Het kan zijn dat die data nu vollediger is dan bij het vorige moment van aanlevering. Ook is het mogelijk dat uw gegevens over H1 technisch niet juist waren aangeleverd. U heeft dus bij de aankomende levering nogmaals de kans juiste gegevens over het eerste half jaar van 2015 aan te leveren.

Let op: voor ieder halfjaar (H1 en H2) moet u een apart bestand voor Wmo, Jeugd en SBO  aanleveren over het betreffende halfjaar. In totaal gaat het dan om (2 x 3 bestanden =)  6 bestanden die  u mogelijk aanlevert.

Wijziging in aanleverprotocol
Ten opzichte van het aanleverprotocol is een aantal zaken gewijzigd. In paragraaf 1.3 van het aanleverprotocol vindt u alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.  Neem contact op met uw software leverancier voor de aangepaste query/tool van het Wmo-bestand.

Aanleverplanning
De planning voor het aanleveren van gegevens voor de juni-editie van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein is als volgt:

Aanleveren gegevens over heel 2015 bij het CBS             
Tussen 18 januari 2016 en 25 maart 2016.
Wij adviseren u dit vóór 19 februari 2016 te doen (zie alinea hieronder). Download hiervoor het vernieuwde Aanleverprotocol gemeentelijke monitor Sociaal Domein.

Levert u vóór 19 februari aan dan is correctielevering mogelijk
Wij adviseren u vóór 19 februari een technisch juist bestand te leveren aan het CBS. Alleen als dit voor deze datum gebeurt, ontvangt u namelijk uiterlijk 4 maart een “op orde”-rapport. Uit dit rapport van CBS kunt u opmaken of de gegevens voldoen aan uw kwaliteitseisen en of de gegevens juist zijn. Bent u het niet eens met de informatie in dit ”op orde”-rapport, dan heeft u nog tot 25 maart de mogelijkheid om een correctielevering te doen.

“Opt in”-besluit uiterlijk 6 mei
Als u vóór 25 maart een technisch juist bestand aanlevert bij het CBS, ontvangt u uiterlijk 8 april een tweede “op orde”-rapport. Hierin zijn de door u aangeleverde gegevens verwerkt tot inzichten. Op basis van dit rapport kunt u tot uiterlijk 6 mei besluiten of uw gegevens gebruikt mogen worden voor onderzoek, informatie en publicatie (op hoger aggregatie niveau!) op Waarstaatjegemeente.nl, CBS StatLine en de website van het CBS. Kiest u voor het publiceren van uw gegevens (“opt in”) dan kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens vergelijken met die van andere gemeenten in Nederland. Hoe meer gemeenten publiceren des te beter de vergelijking gemaakt kan worden. Publicatie vindt in juni 2016 plaats.

Doorontwikkeling aanlevering Wmo gegevens
De aanlevering van gegevens voor Wmo gaat uit van een gegeven per voorziening per cliënt. Gemeenten hanteren verschillende inrichtingskeuzen en bekostigingsvormen binnen het sociaal domein. Een klein deel van de gemeenten heeft bepaalde uitgevraagde gegevens zoals kosten, vanwege de gekozen inrichting en bekostiging, niet per individuele voorziening beschikbaar. In de doorontwikkeling van de monitor wordt gewerkt aan een generieke oplossingsrichting voor verschillende inrichtingen en bekostigingsmodellen. Voor de kosten wordt bijvoorbeeld bekeken of IV3 informatie bruikbaar is om een landelijk beeld over kosten te kunnen publiceren. Gemeenten die alle gevraagde gegevens wel beschikbaar hebben per individuele voorziening, kunnen deze gegevens facultatief blijven aanleveren. Op die manier heeft een groot deel van de gemeenten wel de mogelijkheid om via de monitor verrijkt inzicht te krijgen in  het gebruik en de kosten voor Wmo.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het aanleveren van de gegevens? U heeft de gelegenheid om vragen te stellen tijdens een webinar van KING/VNG. Dit webinar vindt plaats in januari. U krijgt hier nog informatie over. Houdt u ook de website van KING (www.kinggemeenten.nl) in de gaten. Tijdens dit online vragenuur wordt u live meegenomen in het aanleverproces en zetten we alle informatie over de gegevensaanlevering op een rij. Tussendoor kunt u via de chat vragen stellen, die meteen door de presentator worden beantwoord

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein?

Lees het nieuwe Aanleverprotocol gemeentelijke monitor sociaal domein
Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.
Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.

Tenslotte
Vanaf 1 januari 2016 vindt u alle informatie over de gemeentelijke monitor Sociaal Domein niet meer op www.visd.nl maar op http://www.kinggemeenten.nl.