Een ogenblik geduld a.u.b.

Gegevensaanlevering H1 2016 gemeentelijke monitor Sociaal Domein

13-06-2016
door Danielle Dil

Voor de volgende gemeentelijke monitor Sociaal Domein, die in januari 2017 gepubliceerd wordt, kunt u vanaf 15 augustus 2016 gegevens aanleveren over het eerste half jaar van 2016 (H1). Dit is mogelijk tot en met 30 september 2016.

Nogmaals gegevens aanleveren over H2 2015
Ook kunt u nog gegevens aanleveren over het tweede half jaar van 2015. Het kan namelijk zijn dat die data nu vollediger beschikbaar zijn dan bij het vorige moment van aanlevering. Ook is het mogelijk dat uw gegevens over het tweede half jaar 2015 technisch niet juist waren aangeleverd. U heeft dus bij de aankomende levering nogmaals de kans juiste gegevens over het tweede half jaar van 2015 aan te leveren.

Let op: voor ieder halfjaar (H1 en H2) moet u een apart bestand voor Wmo, Jeugd en SBO  aanleveren over het betreffende halfjaar. In totaal gaat het dan om (2 x 3 bestanden =) 6 bestanden die u mogelijk aanlevert.

Wijziging in aanleverprotocol
Het aanleverprotocol voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein is geactualiseerd. Hier vindt u het aanleverprotocol.  Neem contact op met uw software leverancier voor de query/tool van het Wmo-bestand.

Aanleverplanning
De planning voor het aanleveren van gegevens voor volgende gemeentelijke monitor  Sociaal Domein is als volgt:

  • Gegevens aanleveren tussen 15 augustus en 30 september 2016

De gegevensaanlevering loopt van 15 augustus tot en met 30 september 2016. Wij adviseren u dit vóór 2 september 2016 te doen. Alleen als u uw gegevens voor deze datum aanlevert, ontvangt u namelijk uiterlijk 16 september een eerste “op orde”-rapport. Uit dit rapport van CBS kunt u opmaken of de gegevens voldoen aan uw kwaliteitseisen en of de gegevens juist zijn. Bent u het niet eens met de informatie in dit ”op orde”-rapport, dan heeft u nog tot 30 september de mogelijkheid om een correctielevering te doen.

  • “Opt in”-besluit uiterlijk 18 november

Als u vóór 30 september 2016 een technisch juist bestand aanlevert bij het CBS, ontvangt u uiterlijk 14 oktober een tweede “op orde”-rapport. Hierin zijn de door u aangeleverde gegevens verwerkt tot inzichten. Op basis van dit rapport kunt u tot uiterlijk 18 november besluiten of uw gegevens gebruikt mogen worden voor onderzoek, informatie en publicatie (op hoger aggregatie niveau!) op Waarstaatjegemeente.nl, CBS StatLine en de website van het CBS. Kiest u voor het publiceren van uw gegevens (“opt in”) dan kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens vergelijken met die van andere gemeenten in Nederland. Hoe meer gemeenten publiceren des te beter de vergelijking gemaakt kan worden. 

De gemeentelijke monitor Sociaal Domein met cijfers over het eerste jaar 2016 (en tweede half jaar 2015) wordt in januari 2017 gepubliceerd.