Een ogenblik geduld a.u.b.

Gegevens aanleveren gemeentelijke monitor Sociaal Domein tm 25 maart

03-03-2016
door Victor van Hagen

De gemeentelijke monitor Sociaal Domein wordt in juni aanstaande opnieuw gepubliceerd. Met cijfers over het hele jaar 2015. Voor deze monitor kunt u nog gegevens aanleveren tot en met 25 maart a.s. Lever de gegevens tijdig aan, zodat u niet in tijdnood komt door de technische controles die nog moeten worden uitgevoerd door het CBS.

Gegevens aanleveren over 2015

De gemeentelijke monitor Sociaal Domein wordt in juni aanstaande opnieuw gepubliceerd. Met cijfers over het hele jaar 2015. Voor deze monitor kunt u nog gegevens aanleveren tot en met 25 maart a.s. Lever de gegevens tijdig aan, zodat u niet in tijdnood komt door de technische controles die nog moeten worden uitgevoerd door het CBS.

Nogmaals aanleveren over H1

Voor 26 maart levert u de gegevens aan over H2 (tweede half jaar 2015). Maar u kunt ook nog gegevens aanleveren over het eerste half jaar van 2015 (H1). Het kan namelijk zijn dat die data nu vollediger beschikbaar is dan bij het vorige moment van aanlevering. Ook is het mogelijk dat uw gegevens over H1 technisch niet juist waren aangeleverd. U heeft dus bij de aankomende levering nogmaals de kans juiste gegevens over het eerste half jaar van 2015 aan te leveren.

Let op: voor ieder halfjaar (H1 en H2) moet u een apart bestand voor Wmo, Jeugd en SBO aanleveren over het betreffende halfjaar. In totaal gaat het dan om (2 x 3 bestanden =) 6 bestanden die u mogelijk aanlevert.

Ook gegevens kosten aanleveren

Vergeet niet naast de Wmo-bestanden ook de gegevens ‘kosten SBO’ en ‘kosten jeugd’ aan te leveren. Ons advies is om contact op te nemen met uw softwareleverancier voor de meest recente query/programmatuur v.w.b. de Wmo-bestanden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein?

Vijf tips voor een juiste gegevensaanlevering.

Lees het Aanleverprotocol gemeentelijke monitor Sociaal Domein.

Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.