Een ogenblik geduld a.u.b.

Gegevens aanleveren Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart

05-09-2017
door Danielle Dil

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt in januari 2018 opnieuw gepubliceerd. Hierin staan de cijfers over het eerste half jaar van 2017. Dat is mooi, want inzicht in het sociaal domein blijft belangrijk voor alle gemeenten. Voor deze monitor kunt u nog gegevens aanleveren tot en met vrijdag 29 september a.s. Wij adviseren u met klem om met de aanlevering niet tot het laatste moment te wachten, maar de gegevens tijdig aan te leveren.

Nogmaals gegevens aanleveren over H2 2016
Tot en met vrijdag 29 september levert u de gegevens aan over eerste half jaar 2017. Ook kunt u nog gegevens aanleveren over het tweede half jaar van 2016. Het kan namelijk zijn dat die data nu vollediger beschikbaar is dan bij het vorige moment van aanlevering. Ook is het mogelijk dat uw gegevens over H2  2016 technisch niet juist waren aangeleverd. U heeft dus bij de aankomende levering nogmaals de kans juiste gegevens over het tweede half jaar van 2016 aan te leveren.
Let op: voor ieder halfjaar kunt u een apart bestand voor Wmo, Wmo kosten, kosten Jeugd en kosten SBW aanleveren. In totaal gaat het dan om maximaal (2 x 4 bestanden = ) 8 bestanden die u mogelijk aanlevert.

Ook gegevens kosten aanleveren
Vergeet niet naast de Wmo-bestanden ook de gegevens ‘kosten SBW’ en ‘kosten Jeugd’ aan te leveren. Ons advies is om contact op te nemen met uw softwareleverancier voor de meest recente query/programmatuur v.w.b. de Wmo-bestanden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein?
·       Lees het nieuwe Aanleverprotocol 
·       Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.
·       Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl