Een ogenblik geduld a.u.b.

Duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten vindt trend omhoog

18-12-2016
door Danielle Dil

De duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten heeft een stap vooruit gemaakt. Dit toont de ‘Nationale monitor duurzame gemeenten 2016’ van Telos aan. De sterkste stijgers zijn: Zandvoort, Scherpenzeel, Horst aan de Maas, Waterland, Boxtel, Lopik en Grave.

Was er in 2015 weinig verbetering te melden in de totale duurzaamheidscore van de 390 gemeenten in ons land, dit jaar ziet het algemene beeld er zonniger uit.  Dat komt vooral door betere milieu prestaties maar ook door de aantrekkende economie. Op sociaalcultureel gebied is er nog geen algehele verbetering opgetreden.

De afgelopen drie jaar zijn kleine gemeenten duidelijker vooruitgegaan dan 100.000plus gemeenten.

Kleine en middelgrote gemeenten lopen voorop bij duurzaamheidsverbetering
Het economisch herstel is in de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners krachtiger dan in de 100.000plus gemeenten, er is gemiddeld geen sociale teruggang bij de kleine gemeenten, terwijl die in de grote gemeenten nog doorzet. De verbeterde milieuprestaties zijn in de kleine gemeenten minstens zo groot als in de grote gemeenten. Bij de G4 is, tegen de algemene trend in, de totale duurzaamheid de afgelopen drie jaar afgenomen.

Meeste milieuprestaties in de lift
Enige dynamiek is de afgelopen jaren ook bij de milieuprestaties van de gemeenten opgetreden. De scores verbeterden door een betere afvalinzameling en scheiding, door overgang op duurzame energiebronnen en energiebesparing en door schonere lucht. De kwaliteit van oppervlaktewater scoorde in 2016 minder
gunstig. Ook nam de hinder door geluid en het risico op calamiteiten, mogelijk als gevolg van bepaalde toegenomen economische activiteiten zoals het wegverkeer weer toe.

Over de monitor
De nationale monitoring studie naar gemeentelijke duurzaamheid is door Telos uitgevoerd in
het kader van de Stuurgroep Gemeentelijke Duurzaamheid Monitoring.  De monitor 2016 meet onder alle 390 Nederlandse gemeenten de ontwikkeling van en de balans in de drie duurzaamheidskapitalen: ecologisch, sociaal-cultureel en economisch. Download de duurzaamheidsbalans voor uw gemeente via het Dashboard. Klik dan op de tegel 'Energie en klimaat'. Of via http://www.telos.nl.