Een ogenblik geduld a.u.b.

De tweehonderd voorbij: opvallend succes van de Burgerpeiling

08-03-2017
door Danielle Dil

Deze maand werd de 200-ste Burgerpeiling uitgevoerd. Meer dan ooit leeft bij de gemeenten de wens om beleid en uitvoering dichter bij haar inwoners te brengen.  Niet zozeer alleen het idee dat een brug wordt geslagen tussen twee verschillende werelden, maar ook dat inwoners samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de lokale samenleving.

In 2015 lanceerde KING haar nieuwe Burgerpeiling, waardoor de leefwereld en het welzijn van de inwoner gepeild kunnen worden. De overstap naar een nieuw onderzoek was voor sommigen even wennen, maar nu, in 2017 kunnen we met trots zeggen: “de kwaliteit is overtuigend geweest”.

Dat zoveel gemeenten besloten de Burgerpeiling uit te voeren is een ongelofelijk resultaat in een tijd dat veel gemeenten hebben moeten snijden in hun onderzoeksbudgetten.

Burgerpeiling
De Burgerpeiling is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwoneronderzoek. Met de Burgerpeiling kan uw gemeente eenvoudig het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk maken. U ontdekt daarnaast in hoeverre uw gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners.

De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules.

Geïnteresseerd? Kijk snel op de website van KING.