Een ogenblik geduld a.u.b.

Clientervaring Wmo nu integraal onderdeel Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

26-09-2016
door Danielle Dil

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is uitgebreid met resultaten van cliëntervaringen in de Wmo.
Gemeenten onderzochten met een vragenlijst hoe cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de gemeentelijke voorzieningen ervaren en welk effect zij daarvan ondervinden in hun zelfredzaamheid. Het voor gemeenten verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) is in overeenstemming met het Wmo-artikel 2.5.1. en 2.5.2 opgesteld.

Tot voor kort bevatte de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein alleen objectieve (feitelijke) informatie rond het sociaal domein. Met het publiceren van de cliëntervaring Wmo wordt nu ook subjectieve informatie (oordelen) aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat gemeenten ook inzicht krijgen in de perceptie van de dienstverlening en de mening van de cliënten.

Hoe denken de cliënten Wmo van uw gemeente over de hulp die zij krijgen en de dienstverlening van de gemeente? En hoe scoort uw gemeente ten opzichte van andere gemeenten hierin? Selecteer hier uw gemeente en bekijk de tegel ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’.

Heeft u nog geen gegevens aangeleverd over clientervaringen Wmo? De invulmodule van Waarstaatjegemeente.nl staat nog open  om de cliëntervaringsgegevens Wmo aan te leveren. Zie hiervoor de pagina 'Cijfers aanleveren'.  De instructie 'Aanleveren clientervaringen Wmo 2016' helpt u bij het aanleveren dan de informatie.