Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers toezichtinformatie aanleveren

23-02-2016
door Danielle Dil

U wilt uw gemeenteraad toch ook optimaal informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken? De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Levert u informatie aan, zodat de raad weet waar zij aan toe is?

Vanaf begin maart tot 1 september kunt u hiervoor informatie aanleveren. Uiterlijk 1 april zijn de rapporten beschikbaar.

Kinderopvang
Gegevens voor de kinderopvang kunt u uiterlijk 18 april tot en met 1 juli aanleveren.

Mijn Waarstaatjegemeente.nl
Vanaf begin maart kunt u als deelnemer weer inloggen in het systeem, uw specifieke rol veranderen en gegevens aanleveren via https://mijn.waarstaatjegemeente.nl.
De rapporten met toezichtinformatie over het voorgaande verantwoordingsjaar (2014) zijn inmiddels van de website verwijderd. De gegevens zijn nog wel toegankelijk via de database van Waarstaatjegemeente.nl.

Informatieveiligheid
Om de gemeenteraad optimaal te informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid (horizontale verantwoording) kunt u gegevens aanleveren voor informatieveiligheid. Dit is geen onderdeel van toezichtinformatie die volgt uit de wet RGT. De aanlevering van deze informatie sluit aan bij de methodiek van het instrument toezichtinformatie.