Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers toezichtinformatie aanleveren

27-02-2017
door Danielle Dil

U wilt uw gemeenteraad toch ook optimaal informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken? De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Lever uw informatie aan, zodat de raad weet waar zij aan toe is.

Vanaf eind maart tot 1 september kunt u gegevens aanleveren voor toezichtinformatie. In april zijn de eerste rapporten voor de Archiefwet, Kinderopvang en Informatieveiligheid beschikbaar. De definitieve start van de aanleverperiode wordt binnenkort aangekondigd via een nieuwsbericht op Waarstaatjegemeente.nl.

Kinderopvang
Gegevens voor de Kinderopvang kunt u van 3 april tot en met 1 juli aanleveren. Het invullen van de vragenlijst Kinderopvang is wettelijk  verplicht voor alle gemeenten.

Mijn Waarstaatjegemeente.nl
Vanaf maart kunt u als deelnemer weer inloggen in het systeem en gegevens aanleveren via mijn.waarstaatjegemeente.nl. Daar kunt u als specialist de vragenlijsten invullen. Daarna kan de coördinator van de gemeente de gegevens accorderen voor publicatie.

Nieuwe vorm
De informatie voor toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl wordt niet meer via rapportages ontsloten. Dit jaar is ervoor gekozen de gegevens voor toezichtinformatie aan te bieden via de database. Hierdoor is een betere vergelijking met andere gemeenten mogelijk.
Vragenlijsten waarbij veel toelichtingen bij de cijfers mogelijk zijn, zijn niet geschikt voor deze nieuwe vorm. Vandaar dat de resultaten van de Archiefwet, Informatieveiligheid en Kinderopvang nog wel in rapportagevorm zijn op te roepen op Waarstaatjegemeente.nl.

Informatieveiligheid
Om de gemeenteraad optimaal te informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid (horizontale verantwoording) kunt u ook gegevens aanleveren voor informatieveiligheid. Dit is geen onderdeel van toezichtinformatie die volgt uit de wet RGT. De aanlevering van deze informatie sluit aan bij de methodiek van het instrument toezichtinformatie. Ook deze gegevens kunt u vanaf eind maart aanleveren.

Meer informatie over 'Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016' 
Meer informatie over 'Toezichtsindicatoren verantwoordingsjaar 2016'