Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanlevering gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart!

30-01-2017
door Danielle Dil

Maandag 30 januari jl. is de nieuwe aanleveringsronde voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein begonnen! Van 30 januari tot en met 10 maart is het mogelijk de gegevens over de tweede helft van 2016 (en eventueel de eerste helft van 2016) aan te leveren.

Veranderingen
Om de aanlevering verder te vereenvoudigen is er het één en ander veranderd ten opzichte van de vorige aanleveringsronde. Zowel de uitvraag is aangepast, als het proces van de aanlevering. Alle wijzigingen zijn uitgebreid uitgelegd in het aanleverprotocol. In het kort:

Inhoudelijk

  • De productcategorie ‘beschermd wonen’ wordt alleen nog aangeleverd door centrumgemeenten
  • Het opnemen van nieuwe kolom ‘nummer van toewijzing’ is verplicht
  • De kosten Wmo worden voortaan in een apart bestand aangeleverd op gemeenteniveau
  • Er is nu een mogelijkheid om de kosten jeugd aan te leveren onder categorie ‘totale kosten jeugd’
  • Er wordt bij de aanlevering van de kosten (Wmo, jeugd en SBO) onderscheid gemaakt tussen begrote kosten en gerealiseerde kosten

Procesmatig

  • Het op orde rapport wordt na een technische goedkeuring van de aangeleverde gegevens binnen twee dagen op uw downloadportal gezet: u hoeft hier dus niet meer op te wachten. U kunt direct kijken of de gegevens kloppen en indien nodig direct een gecorrigeerd bestand aanleveren.
  • Indien u gegevens aanlevert worden deze gepubliceerd. U hoeft hiervoor niet meer een apart toestemmingsformulier in te vullen. U heeft vanzelfsprekend nog wel de mogelijkheid uw gegevens weer in te trekken, dit kan van 13 tot en met 31 maart.

Let op!
Vanwege het opnemen van een nieuwe kolom worden de oude scripts altijd technisch afgekeurd! Het is dus van belang dat u ervoor zorgt een nieuw script te gebruiken voor het aanleveren van de gegevens van de tweede helft van 2016 (en eventueel bij de herlevering van de gegevens van de eerste helft van 2016). Softwareleveranciers zijn hiervan op de hoogte en hebben hun scripts aangepast (of doen dit uiterlijk deze week).

Houdt ook rekening in uw planning voor de aanlevering van de gegevens met de voorjaarsvakantie, die valt in de vierde of vijfde week van de aanlevering.

Webinar en overige vragen  
Morgen, 31 januari 2017, wordt een webinar georganiseerd over de gegevensaanlevering. U kunt zich via het aanmeldformulier nog inschrijven voor dit webinar. Tijdens het webinar heeft u ook de mogelijkheid live vragen te stellen. Ook kunt u ons een e-mail sturen via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.

Het webinar over de op-orde rapporten is op donderdag 16 februari a.s.. Hiervoor wordt zo spoedig mogelijk een inschrijflink geopend.