Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleveren gegevens cliëntervaring Wmo via Waarstaatjegemeente.nl

07-07-2016
door Danielle Dil

Sinds 1 juli kunt u de gegevens voor de verplichte cliëntervaring Wmo aanleveren bij KING via Waarstaatjegemeente.nl.

Vergelijk, verbaas, verbeter
Elke gemeente doet jaarlijks onderzoek naar cliëntervaringen voor de Wmo en, sinds dit jaar, ook voor de Jeugdwet. Gemeenten kunnen de resultaten van deze onderzoeken onder meer gebruiken voor het verbeteren en uitvoeren van het beleid.  De cliëntervaringsgegevens van de Wmo worden in het najaar gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, als onderdeel van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Vanaf dat moment kunt u de gegevens van uw gemeente vergelijken met een andere gemeente en de landelijke en provinciale gemiddelden.

Aanleveren gegevens
Het ministerie van VWS informeerde alle gemeenten op 4 juli jl. per brief over het aanleveren van gegevens.

Aanleveren van cliëntervaringsgegevens Wmo kan via Waarstaatjegemeente.nl. In opdracht van VWS  is een instructie gemaakt voor de aanlevering van de gegevens Wmo.

Aanleveren van cliëntervaringsgegevens Jeugd loopt via VWS. Voor meer informatie hierover zie de informatie op de website van VNG.