Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Nieuws

29-01-2019 - Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 sluit 31 januari

Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van maatwerkvoorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De uiterste datum om gegevens aan te leveren over het jaar 2018 is 31 januari 2019. 

28-01-2019 - Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2019
Van maandag 4 februari tot en met vrijdag 8 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
06-12-2018 - Ouderen in grote steden maken meest gebruik van Wmo-voorzieningen

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).

11-10-2018 - Digitale volwassenheid gemeenten verder gestegen

De afgelopen maanden heeft VNG Realisatie onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid van gemeenten. Het gemeentelijke aanbod aan inwoners en ondernemers stond daarbij centraal: kunnen zij deze producten al digitaal aanvragen?

01-10-2018 - Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 5 oktober

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 5 oktober de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de eerste helft van 2018 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de tweede helft van 2017 doorgeven.

03-09-2018 - Aanleveren gegevens voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

Vandaag start voor gemeenten de aanleverperiode voor de gegevens van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). U kunt uw data bij het CBS aanleveren tot en met vrijdag 28 september 2018.

02-08-2018 - Waarstaatjegemeente publiceert nieuwe cijfers over lidmaatschappen sportverenigingen

Waarstaatjegemeente biedt nu een update van de cijfers over het lidmaatschap van sportverenigingen in de 380 Nederlandse gemeenten. Deze gegevens zijn te vinden in het gemeentelijk rapport en de database van het dashboard Gezondheidsverschillen. Het gaat hierbij uitsluitend om lidmaatschappen bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF. De cijfers zijn ook van de sportkoepel afkomstig.

27-07-2018 - Nieuw: je eigen vergelijkingsgebied samenstellen

Waarstaatjegemeente is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen omdat er steeds meer mogelijkheden met de data en het platform zelf ontstaan, maar ook omdat we steeds beter willen aansluiten bij de wensen van onze bezoekers.

27-07-2018 - Onderzoek digitale volwassenheid gemeenten: wat onderzoeken we precies?

Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten. 

10-07-2018 - Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 vanaf vandaag mogelijk

Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Gemeenten kunnen de resultaten van dit onderzoek inzetten voor het verbeteren van hun beleid en de uitvoering ervan. De resultaten worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd binnen de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van het gemeentelijke dataplatform Waarstaatjegemeente. Voor meer informatie over het aanleveren en de aanleverinstructie zie de website van VNG Realisatie.

09-07-2018 - Korte videocursus Waarstaatjegemeente: binnen tien minuten weet u bijna alles

Als makers van het platform Waarstaatjegemeente besteden we veel aandacht aan de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid van ons platform. Tegelijkertijd bevat de website veel data op de verschillende beleidsterreinen van gemeenten. Die informatie stellen we daarnaast op verschillende niveaus beschikbaar. Zo zijn er dashboards voor een snel overzicht, maar ook aanvullende rapporten en een uitgebreide database met meer gedetailleerde informatie. Tot slot kan de bezoeker van Waarstaatjegemeente kiezen voor verschillende manieren om die data te presenteren of te downloaden. Al met al kan dat er toch ingewikkeld uitzien, zeker als u het platform niet regelmatig gebruikt.

03-07-2018 - VNG Realisatie onderzoekt digitale volwassenheid gemeenten

Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten. Het aanbod van digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in de gemeente digitaal een bijstandsuitkering, een parkeervergunning of een evenementenvergunning aan te vragen of om een melding openbare ruimte te doen? In totaal worden de 56 meest gebruikte producten onderzocht. Daarvan zijn 33 producten bedoeld voor inwoners en 23 voor ondernemers.

29-06-2018 - Nieuwe cijfers over participatie en ‘stapeling’ van voorzieningen

Op 28 juni zijn op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van meerdere gemeentelijke voorzieningen. De stapelingscijfers zijn een combinatie van de eerder gepubliceerde data over Wmo en Jeugd en de nu gepubliceerde Participatiedata. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. Voor de 315 gemeenten die hun cijfers hebben aangeleverd – ruim 83 procent van het totaal - zijn nu dus de cijfers over heel 2017 bekend op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatie en stapeling.

14-06-2018 - Nieuw Dashboard Sustainable Development Goals op Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is uitgebreid met een nieuw dashboard. Dit Dashboard Sustainable Development Goals vertaalt de ‘Global Goals for Sustainable Development’ van de Verenigde Naties naar het niveau van de lokale overheid. Aan de hand van de actuele stand van zaken op zestien duurzame doelstellingen kunnen gemeenten – en inwoners - actie ondernemen en de voortgang daarvan monitoren. Zo worden de globale doelstellingen tastbaar en wordt duidelijk welke bijdrage gemeenten als ‘eerstelijnsoverheid’ kunnen leveren aan het realiseren ervan. Voorbeelden van deze doelstellingen zijn ‘Einde aan de armoede’, ‘Betaalbare en schone energie’ en ‘Veilige en duurzame steden’.

29-05-2018 - Huurders sociale huurwoningen meer dan 30% van inkomen kwijt aan woonlasten

Huurders van sociale huurwoningen (maandhuur tot 710 euro) besteden een groot deel van hun inkomen aan woonlasten*, zowel bij verhuurders in de commerciële sector als bij woningcorporaties. Voor huurders van een corporatiewoning is dit 31,2%. In de commerciële sector is dat 31,7%.

17-05-2018 - Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein aangevuld met Levensweganalyse

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente.nl de nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Van de 380 Nederlandse gemeenten maken 318, ruim 83 procent, hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. Deze gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2017. De data met betrekking tot de Participatiewet en de ‘stapeling’ van voorzieningen volgen naar verwachting begin juli.

15-05-2018 - Webinar Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op 5 juni

VNG Realisatie organiseert op dinsdag 5 juni van 15.00 uur tot 16.00 uur een webinar over de Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de Levensweganalyse die dit keer voor het eerst is toegevoegd aan het dashboard en de gemeentelijke rapportages. Ook kunt u natuurlijk al uw vragen stellen.

I.v.m. ziekte is dit webinar verplaatst van 29 mei naar 5 juni.

03-04-2018 - Gegevensaanlevering Jaarverantwoording Kinderopvang 2017 van start

Ieder jaar leggen de gemeenten verantwoording af over het uitgevoerde toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. Deze jaarverantwoording is openbaar en kunt u vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

26-03-2018 - Nieuw op Waarstaatjegemeente: dashboard ‘Dienstverlening en Digitalisering’

Hoe ver is uw gemeente met digitalisering? En hoe beoordelen inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente? Dat is nu in één oogopslag zichtbaar via het nieuwe dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Dit nieuwe onderdeel is een initiatief van de Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering, waarin vertegenwoordigers van dertig gemeenten samenwerken. Met het dashboard komt VNG Realisatie tegemoet aan de wens van gemeentelijke professionals op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.

16-03-2018 - Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 23 maart

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 23 maart de tijd om uw Wmo-gegevens en uw bestanden over Kosten Wmo, Jeugd en SBW over de tweede helft van 2017 aan te leveren. Tot die tijd kunt u ook nog een eventuele herlevering over de eerste helft van 2017 doorgeven.

Wij hebben besloten de aanleverperiode nogmaals te verlengen omdat ons opviel dat een aantal gemeenten de aanlevering nog niet voltooid had op de eerder gestelde deadline. Wij willen deze gemeenten graag de kans geven om toch gebruik te maken van de monitor. Zo willen we ook voorkomen dat het aantal deelnemende gemeenten terugloopt. In dat geval zouden gemeenten zichzelf met minder andere gemeenten kunnen vergelijken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol (PDF) raadplegen. Ook heeft op 13 februari een webinar plaatsgevonden over de aanlevering. Dat kunt u nog steeds terugkijken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

13-02-2018 - Recordaantal bezoekers website waarstaatjegemeente.nl

De website waarstaatjegemeente.nl heeft in 2017 meer dan 440.000 bezoekers mogen verwelkomen. Dat is een toename van 60% ten opzichte van 2016 en een verviervoudiging sinds de lancering in 2014.

12-02-2018 - Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein weer van start

In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein vindt u de meest recente cijfers die samen een beeld geven van het sociaal domein. De cijfers worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl en bieden gemeenten en gemeenteraden op elk gewenst moment inzicht tot op wijkniveau. U kunt hier ook een vergelijking maken met bijvoorbeeld andere gemeenten, uw provincie of heel Nederland.

29-01-2018 - Webinar gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

VNG Realisatie organiseert op dinsdag 13 februari a.s. van 10:00 tot 11:00 uur een webinar om het aanleveren van gegevens voor de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toe te lichten. Het protocol voor aanleveren is licht aangepast. Zie het protocol (PDF 1,37 MB) met alle informatie over het aanleverproces, inclusief belangrijke deadlines en richtlijnen.

22-01-2018 - Cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd

Vandaag zijn de nieuwe gemeentelijke cijfers van participatie en stapeling over het eerste half jaar 2017 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Dit jaar publiceren 312 gemeenten cijfers over stapeling op de website waarop gemeenten hun cijfers kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere gemeenten.

20-12-2017 - KING wordt VNG Realisatie

Gemeenten nòg beter ondersteunen bij de uitvoering van beleid. Dat is onze ambitie en daarom heet KING vanaf 1 januari 2018 VNG Realisatie.

19-12-2017 - Gegevens over gemeentelijke financiën aangepast

Bent u benieuwd hoe uw gemeente ervoor staat op het gebied van financiën.

19-12-2017 - Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Vanaf 12 februari tot en met 9 maart 2018 kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De aanlevering betreft gegevens over het tweede half jaar van 2017 (en optioneel het eerste half jaar van 2017)

30-11-2017 - Rapporten Informatieveiligheid online

Sinds deze week staan de rapporten Informatieveiligheid per gemeente op Waarstaatjegemeente.nl. Basis voor de nu gepubliceerde rapporten zijn vragen die via Waarstaatjegemeente.nl in de periode april tot september 2017 zijn uitgevraagd bij gemeenten. De rapporten zijn te vinden via de database. Let op: pas uw gemeente aan door links boven op de knop 'wijzig' te klikken.

28-11-2017 - Geen toezichtinformatie meer via Waarstaatjegemeente.nl

Gemeenten kunnen vanaf heden geen toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl meer aanleveren. Het huidige onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl over het project toezichtinformatie, waar de toezichtinformatie wordt ontsloten, wordt stopgezet. De redenen zijn dat het systeem (de software) niet meer voldoet aan de huidige eisen, het gebruik  van dit onderdeel op Waarstaatjegemeente.nl ver is achtergebleven bij de verwachtingen en het gebruik anders heeft uitgepakt dan beoogd in 2012.

23-11-2017 - Tussentijdse cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd

Vandaag zijn de nieuwe gemeentelijke cijfers van jeugd, Wmo en de kosten sociaal domein over het eerste half jaar 2017 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. 312 gemeenten leverden hun cijfers over de Wmo aan en gaven toestemming deze gegevens te publiceren op de website waarop gemeenten hun cijfers kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere gemeenten.

17-11-2017 - Cijfers Wmo eerder bekend

Dit half jaar gaan 312 gemeenten hun cijfers over de Wmo publiceren in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Dat zijn 30 gemeenten meer dan vorige keer. 

07-11-2017 - Nieuwe data op economisch dashboard

Op het dashboard ‘Bedrijvigheid en Lokale Economie’ van Waarstaatjegemeente.nl is de data van drie indicatoren geactualiseerd. Het gaat om Oprichtingen en Opheffingen, Snelgroeiende Bedrijven en Exporterende Bedrijven. Deze indicatoren geven nu een beter beeld van de lokale economische dynamiek. Wat zijn de ontwikkelingen en waar liggen de economische kansen? De data die ten grondslag ligt aan de indicatoren is afkomstig van het CBS en is bijgewerkt tot en met 2016.

13-10-2017 - Hoe digitaal zijn de overheidsdiensten?

Burgers en ondernemers kunnen nog meer producten en diensten digitaal aanvragen bij gemeenten dan vorig jaar. Ook  worden de digitale aanvragen geavanceerder aangeboden.

10-10-2017 - Nieuwe cijfers op gebied van veiligheid gepubliceerd

Op maandag 9 oktober zijn de nieuwe cijfers rond veiligheid gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, tegelijk met de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het CBS en de Raad voor de rechtspraak, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

09-10-2017 - Landelijk congres gezondheidsverschillen

Op woensdag 22 november a.s. organiseert Gezond in... (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen, die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen.

02-10-2017 - Aanleveren Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd t/m 6 okt a.s.!

Let op: u kunt nog uw gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein tot en met aanstaande vrijdag 6 oktober. Zie voor meer informatie over het aanleveren het eerdere nieuwsbericht.

05-09-2017 - Gegevens aanleveren Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt in januari 2018 opnieuw gepubliceerd. Hierin staan de cijfers over het eerste half jaar van 2017. Dat is mooi, want inzicht in het sociaal domein blijft belangrijk voor alle gemeenten. Voor deze monitor kunt u nog gegevens aanleveren tot en met vrijdag 29 september a.s. Wij adviseren u met klem om met de aanlevering niet tot het laatste moment te wachten, maar de gegevens tijdig aan te leveren.

01-09-2017 - Sluiting aanleveren toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl

Sinds 1 september 2017 is het niet meer mogelijk om toezichtinformatie over verantwoordingsjaar 2016 aan te leveren en te publiceren via Mijn.Waarstaatjegemeente.nl.

23-08-2017 - Rapport Clientervaringsonderzoek per gemeente uitgebracht

Hoe tevreden zijn inwoners over de ondersteuning die zij ontvangen van gemeenten? De uitkomsten uit het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2016, die al gepubliceerd stonden op Waarstaatjegemeente.nl, zijn nu uitgebracht in een eigen CEO-rapport.

15-08-2017 - Uitnodiging webinar aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Van 4 tot en met 29 september 2017 kunt u, als gemeente, weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Deze gegevens hebben betrekking op het eerste half jaar van 2017 (H1 2017) en optioneel het tweede half jaar van 2016 (H2 2016). In januari 2018 komt de volgende monitor uit.

12-07-2017 - Resultaten Clientervaring Wmo beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl

De onderzoeksresultaten Clientervaring Wmo staan sinds deze week op Waarstaatjegemeente.nl. Sinds 2008 moeten gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Door dit onderzoek kunnen gemeenten zien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.

06-07-2017 - Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat ouderen meer zelfredzaam worden? Op 6 juli jl. is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen, jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden op het dashboard en in de gemeentelijke rapportage die voor elke gemeente is samengesteld.

29-06-2017 - Kerncijfers voorraad particuliere huurwoningen

Vandaag zijn de Kerncijfers van de voorraad particuliere huurwoningen gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De informatie over de particuliere woningen is onderdeel van de Lokale Monitor Wonen, die onlangs is gepubliceerd.

26-06-2017 - Uitnodiging webinar 'Inzicht in de transformatie'

Ouderen langer thuis laten wonen: een mooi streven, maar lukt dat ook in uw gemeente? Zware jeugdhulp voorkomen door meer aan preventie te doen, is dat ook in de cijfers terug te zien?

26-06-2017 - Reminder aanleveren gegevens Kinderopvang

Op basis van de gegevens die bekend zijn bij Waarstaatjegemeente.nl hebben nog niet alle gemeenten de vragenlijst Kinderopvang gepubliceerd. Het invullen van de vragenlijst kinderopvang is wettelijk verplicht voor alle gemeenten.

16-06-2017 - Lokale Monitor Wonen uitgebreid met data particuliere verhuurders

De geactualiseerde Lokale Monitor Wonen geeft o.a. aan dat woonlasten van huurders in de particuliere sector hoger zijn dan in de sociale sector. De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huishoudens in de particuliere huursector geven een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten, namelijk 37%.

02-06-2017 - Waarstaatjegemeente.nl omgezet naar gemeentelijke indeling 2017

De gepresenteerde data op Waarstaatjegemeente.nl zijn omgezet naar de gemeentelijke indeling van 2017.

02-06-2017 - Rapporten RGT weer beschikbaar

De rapporten voor toezichtinformatie (RGT), die vanwege technische problemen tijdelijk niet beschikbaar waren, zijn vanaf heden weer te bekijken en te downloaden via Waarstaatjegemeente.nl. 

23-05-2017 - Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2017 weer mogelijk

Vanaf heden kunt u de uitkomsten van de uitvraag Wmo clientervaring aanleveren aan Waarstaatjegemeente.nl. Vanaf dit jaar gaat dat via een andere aanlevermodule.

19-05-2017 - Veel cijfers aangeleverd voor Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

In het tweede half jaar van 2016 hebben in totaal 300 gemeenten (technisch goedgekeurde) gegevens aangeleverd ten behoeve van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarvan publiceren 282 gemeenten hun gegevens ook, waaronder de G4 en een groot deel van de G32.

19-05-2017 - Rapporten RGT tijdelijk niet beschikbaar

De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Sinds april staan de vragenlijsten RGT open. 

13-04-2017 - Tegels onder de loep

Regelmatig houden wij de informatie en cijfers die beschikbaar zijn in de verschillende tegels in het dashboard, onder de loep. We kijken dan naar tegels die vaak of juist minimaal geraadpleegd worden, en welke verbeteringen in de rubricering van de tegels doorgevoerd moeten worden.

11-04-2017 - Vragenlijsten toezichtinformatie eerder beschikbaar dan verwacht

Eerder dan verwacht kunnen gemeenten, in het kader van toezichtinformatie vanaf deze week voor alle wetten gegevens aanleveren. Door het aanleveren van deze gegevens kunt u, als gemeente, uw horizontale verantwoording goed organiseren. U kunt dus vanaf heden op gelijke wijze als voorheen de gegevens toezichtinformatie aanleveren.

06-04-2017 - Vragenlijsten kinderopvang en informatieveiligheid beschikbaar

Wilt u uw gemeenteraad goed informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken? De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Sinds 3 april jl. staan de vragenlijsten voor kinderopvang en informatieveiligheid open.

04-04-2017 - Onderzoek naar rol gemeenten t.o.v. zzp'ers in middelgrote- en plattelandsgemeenten

KING presenteerde op 23 maart jl. nieuwe inzichten in de verdeling van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland.

31-03-2017 - Oplossing knelpunt aanleveren toezichtinformatie

Het is van groot belang om horizontale verantwoording te kunnen organiseren op lokaal niveau. Zoals eerder vermeld kunnen gemeenten, met uitzondering van de wetten kinderopvang en informatieveiligheid voor de functie toezichtinformatie op dit moment geen gegevens uploaden via Waarstaatjegemeente.nl. Ook kunnen er geen rapporten worden gemaakt voor toezichtinformatie, met uitzondering van de eerder genoemde twee wetten.

29-03-2017 - Uitnodiging webinar Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2016

Jaarlijks stelt u een jaarverantwoording Wet Kinderopvang met toezichtsinformatie op voor de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Met deze informatie kunt u de raad laten zien wat de stand van zaken rond een bepaald onderwerp is.

22-03-2017 - Inzicht in sociaaleconomische gezondheidsverschillen op wijkniveau

Op 22 maart werd het nieuwe thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl gelanceerd. Hiermee is met één druk op de knop én op wijkniveau te zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in gemeenten. Voor het eerst staan de gegevens over gezondheidsverschillen en factoren die daarbij een rol spelen, overzichtelijk op één plek bij elkaar. Gemeenten kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

22-03-2017 - Uitnodiging webinar nieuwe cijfers Gezondheidsverschillen

Sinds 22 maart kunt u één druk op de knop én op wijkniveau zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl. Het webinar ´Gezondheidsverschillen´ op 11 april a.s. geeft inzicht in hoe u de cijfers kunt gebruiken.

22-03-2017 - Knelpunt bij aanleveren toezichtinformatie

Het kunnen organiseren van de horizontale verantwoording op lokaal niveau is van groot belang. Zoals eerder vermeld kunnen gemeenten, met uitzondering van de wetten kinderopvang en informatieveiligheid voor de functie toezichtinformatie op dit moment geen gegevens uploaden via Waarstaatjegemeente.nl. Ook kunnen er geen rapporten worden gemaakt voor toezichtinformatie, met uitzondering van de eerder genoemde twee wetten.

17-03-2017 - Technisch knelpunt aanleveren toezichtinformatie

Met uitzondering van de wetten kinderopvang en informatieveiligheid kunnen gemeenten voor de functie toezichtinformatie op dit moment geen gegevens uploaden via Waarstaatjegemeente.nl. Ook kunnen er geen rapporten worden gemaakt voor toezichtinformatie, met uitzondering van de wetten kinderopvang en informatieveiligheid.

08-03-2017 - De tweehonderd voorbij: opvallend succes van de Burgerpeiling

Deze maand werd de 200-ste Burgerpeiling uitgevoerd. Meer dan ooit leeft bij de gemeenten de wens om beleid en uitvoering dichter bij haar inwoners te brengen.  Niet zozeer alleen het idee dat een brug wordt geslagen tussen twee verschillende werelden, maar ook dat inwoners samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de lokale samenleving.

08-03-2017 - Bestuurskracht voor duurzaamheid in gemeenten verschilt sterk

In grote en groeiende gemeenten zijn de gemeenteambtenaren, werkzaam in de gemeentehuizen, zich meer bewust van duurzaamheid dan de ambtenaren in kleine en agrarische gemeenten. Dat blijkt uit de eerste ‘Governance monitor duurzame gemeenten’, die TELOS, Universiteit van Tilburg en VNG International onlangs publiceerden in samenwerking met KING.

27-02-2017 - Cijfers toezichtinformatie aanleveren

U wilt uw gemeenteraad toch ook optimaal informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken? De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Lever uw informatie aan, zodat de raad weet waar zij aan toe is.

20-02-2017 - Definitieve gegevens Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 online

Hoe tevreden zijn inwoners over de ondersteuning die zij ontvangen van gemeenten? Worden zij op de juiste manier geholpen? Dit en meer zijn uitkomsten uit het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2016, dat nu gepubliceerd is op Waarstaatjegemeente.nl. De data van de laatste gemeenten die informatie hebben aangeleverd zijn nu verwerkt. De aanlevering van gegevens voor het CEO Wmo 2016 is inmiddels gesloten.

31-01-2017 - Elke gemeente een eigen rapportage over wonen

Vorig jaar in oktober werd de eerste Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Om het gemeenten nog makkelijker te maken de data uit die monitor te gebruiken, is op dinsdag 31 januari jl. voor elke gemeente een eigen gemeentelijke rapportage gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Hierin zijn de beschikbare gemeentelijke data over wonen per wijk te vinden. Denk hierbij o.a. aan het aantal sociale huurwoningen in verschillende prijsklassen, de betaalrisico’s en scheefheid.

30-01-2017 - Uitnodiging bijeenkomst Burgerpeiling 2017

“Als we het toch over vertrouwen hebben": hebben inwoners van uw gemeente vertrouwen in u als gemeente? Doen wat je zegt en het nakomen van afspraken is immers de basis voor een goede samenwerking tussen inwoners en de gemeente. En waar hechten inwoners waarde aan, welke prioriteiten stellen zij met het oog op gemeentelijke dienstverlening?

30-01-2017 - Aanlevering gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart!

Maandag 30 januari jl. is de nieuwe aanleveringsronde voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein begonnen! Van 30 januari tot en met 10 maart is het mogelijk de gegevens over de tweede helft van 2016 (en eventueel de eerste helft van 2016) aan te leveren.

19-01-2017 - Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

Het is weer zover: zojuist is de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd! U vindt de monitor van uw gemeente via www.waarstaatjegemeente.nl. U ziet hier o.a. cijfers over Wmo, de jeugdwet en de participatiewet.

19-01-2017 - Update Lokale Monitor Wonen

Vorig jaar in oktober is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Eind januari kunnen gemeenten hun eigen gemeentelijke rapportage vinden op Waarstaatjegemeente.nl onder de tegel Lokale Monitor Wonen.

16-01-2017 - Webinar publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Eind januari verschijnt de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein met cijfers over de eerste helft van 2016. Waar mogelijk laat de monitor trends zien vanaf 1 januari 2015.

18-12-2016 - Duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten vindt trend omhoog

De duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten heeft een stap vooruit gemaakt. Dit toont de ‘Nationale monitor duurzame gemeenten 2016’ van Telos aan. De sterkste stijgers zijn: Zandvoort, Scherpenzeel, Horst aan de Maas, Waterland, Boxtel, Lopik en Grave.

15-12-2016 - Start nieuwe aanlevering gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Na een succesvolle vorige aanlevering waarbij opnieuw (veel) meer gemeenten hun gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein hebben laten publiceren, start op 30 januari 2017 de nieuwe cyclus voor de aanlevering van de gegevens voor de monitor! Om direct naar het vernieuwde aanleverprotocol te gaan klik hier.

21-11-2016 - Let op: publiceren data Clientervaringsonderzoek Wmo kan nog tot 25 nov.

Elke gemeenten is verplicht de data van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo openbaar te publiceren via de website Waarstaatjegemeente.nl. Onlangs ontvingen alle gemeenten een brief van het ministerie van VWS, waarin wordt gemeld dat de resultaten half gepubliceerd moeten zijn.

16-11-2016 - Aanpassingen beleidsindicatoren begroting en jaarstukken

VNG/KING heeft de set beleidsindicatoren die gemeenten opnemen in de programma’s begroting en verantwoording aangepast. De beleidsindicatoren zijn bedoeld om de maatschappelijke effecten van beleid toe te lichten.

15-11-2016 - Nieuw filmpje over 'hoe werkt de database?'!

Er is enorm veel informatie over elke Nederlandse gemeente te vinden in de database van Waarstaatjegemeente.nl. Over meer dan 15 thema's staan talloze cijfers op de dashboards en in de database. 

12-11-2016 - Reminder: maak de keuze voor opt-in uiterlijk a.s. vrijdag 18 nov.

U heeft nog één dag de mogelijkheid om voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor opt-in (of opt-out) te kiezen: kiest u ervoor uw data op Waarstaatjegemeente.nl en Statline te publiceren?

10-11-2016 - Webinar Lokale Monitor Wonen voor wethouders en burgemeesters

Op 18 nov a.s. organiseert KING een webinar over de Lokale Monitor Wonen speciaal voor wethouders en burgemeesters. Op 17 oktober jl. werd de Lokale Monitor Wonen gepresenteerd. Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht in deze  Lokale Monitor Wonen te bekijken.

09-11-2016 - Digitale volwassenheid gemeente weer gestegen

Sinds eind oktober zijn de resultaten van het onderzoek ‘Digitale volwassenheid’ (2016) opgenomen in de Monitor Doelgerichte Digitalisering en op Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten van het onderzoek naar de volwassenheid van de digitale dienstverlening van gemeenten is een onderdeel van de Monitor Doelgerichte Digitalisering en Waarstaatjegemeente.nl

17-10-2016 - Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in kaart gebracht

Lokale Monitor Wonen gepubliceerd! De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Bij bijna twee op de drie huurders van een corporatiewoning sluit de huur die zij betalen aan bij hun inkomen. Bij 15 procent is het netto-besteedbaar inkomen niet voldoende om de woonlasten en andere basisuitgaven te betalen. Deze en nog veel meer feiten over het wonen zijn vanaf vandaag te vinden in de Lokale Monitor Wonen op www.waarstaatjegemeente.nl.

27-09-2016 - Webinar 'Kiest u voor opt-in of opt-out'

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt in januari a.s. gepubliceerd. Heeft uw gemeente technisch goede bestanden aangeleverd bij het CBS dan is nu aan u de keuze om uw data wel of niet op Waarstaatjegemeente.nl en Statline te publiceren (opt-in of opt-out).

26-09-2016 - Clientervaring Wmo nu integraal onderdeel Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is uitgebreid met resultaten van cliëntervaringen in de Wmo.
Gemeenten onderzochten met een vragenlijst hoe cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de gemeentelijke voorzieningen ervaren en welk effect zij daarvan ondervinden in hun zelfredzaamheid. Het voor gemeenten verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) is in overeenstemming met het Wmo-artikel 2.5.1. en 2.5.2 opgesteld.

06-09-2016 - Inzicht in Informatieveiligheid! Tussentijds rapport gepubliceerd.

Het is belangrijk dat u inzicht heeft in de manier waarop informatieveiligheid in uw gemeente bestuurlijk wordt opgepakt. Dat inzicht krijgt u als uw gemeente de vragenlijst Toezichtsinformatie/informatieveiligheid invult. 124 gemeenten hebben dat dit jaar al gedaan.

26-08-2016 - Nieuwe cijfers beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl

Wat is de gemiddelde vraagprijs voor woningen in 2016? Hoe heeft de bevolking zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En wat is de afstand tot openbare voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen?

16-08-2016 - Gegevensaanlevering Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gestart

Sinds maandag 15 augustus kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, die in januari 2017 uitkomt.

07-07-2016 - Aanleveren gegevens cliëntervaring Wmo via Waarstaatjegemeente.nl

Sinds 1 juli kunt u de gegevens voor de verplichte cliëntervaring Wmo aanleveren bij KING via Waarstaatjegemeente.nl.

06-07-2016 - Uitkomsten Ondernemerspeiling Drenthe nu op Waarstaatjegemeente.nl

Vanaf deze week zijn de uitkomsten van de Ondernemerspeiling die in alle 12 de Drentse gemeenten is uitgevoerd te vinden op Waarstaatjegemeente.nl (onder gemeentelijke dienstverlening).

05-07-2016 - Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

Op 5 juli is de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Maken meer mannen of meer vrouwen gebruik van de Wmo-regelingen in uw gemeente? Hoeveel kosten de jeugdzorgtrajecten uw gemeente eigenlijk? In vergelijking met de landelijke cijfers: wonen in uw gemeente meer of minder inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen?

04-07-2016 - Informatie over zorggebruik in gemeenten nu op Waarstaatjegemeente.nl

Ongeveer 13% van de Nederlandse verzekerden maakte in 2014 geen aanspraak op de zorgverzekering. Inwoners van grotere steden maken iets minder gebruik van de zorgverzekering dan inwoners van kleinere gemeenten.
Hoeveel inwoners gebruiken medicijnen wegens een ernstige of chronische aandoening? Van vijf aandoeningen is het medicijngebruik per gemeente in beeld gebracht. Landelijk gezien is het medicijngebruik wegens reuma het laagst (1,8% van de verzekerden) en wegens COPD/astma het hoogst (4,0% van de verzekerden).

27-06-2016 - Lancering website Gezondheid in Sociaal Domein

GGD GHOR Nederland heeft vandaag de website Gezondheid in Sociaal Domein gelanceerd voor gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. Deze website geeft inzicht in de gezondheidssituatie van een gemeente. Daarnaast is het mogelijk de gezondheidssituatie van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Dit brengt de gezondheidskansen voor een gemeente in kaart.

26-06-2016 - Webinar 'Maak meer gebruik van de cijfers uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein'

De volgende Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt begin juli gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. U kunt uw eigen rapport met inzichten in het sociaal domein uitgebreid bekijken en de cijfers van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten.

21-06-2016 - Betaaldiscipline Nederlandse gemeenten openbaar

Op maandag 20 juni is de lijst met betaaldiscipline van alle Nederlandse gemeenten openbaar gemaakt. Tijdige betaling van rekeningen is erg belangrijk voor de financiële positie van ondernemingen. Daarom is een goede invulling van betaaltermijnen onderdeel van het ondernemerschapsbeleid. Overheden zijn wettelijk verplicht om binnen 30 dagen te betalen. Dit geldt voor de hele overheid .

16-06-2016 - Uitkomsten Burgerpeiling ook op wijkniveau inzichtelijk

In welke wijken wonen de kwetsbare groepen in uw gemeente? Waar zijn uw inwoners het meest tevreden met de buurt? Welke wensen hebben uw inwoners ten aanzien van uw dienstverlening? Als u nu een Burgerpeiling uitvoert is het ook mogelijk om de uitkomsten van de Burgerpeiling op wijkniveau te bekijken.

15-06-2016 - Hoe vind je het verhaal achter de cijfers?

Hoeveel kinderen zitten in jeugdzorg? Welke kosten staan daar voor de gemeente tegenover? Zijn die cijfers hoger of lager dan in 2014? De gemeentelijke monitor Sociaal Domein komt in juni voor de derde keer uit. Op welke manier worden de cijfers uit de monitor gebruikt door raadsleden en wethouders om te sturen en beleid te maken?

13-06-2016 - Informatie over gemeentelijke monitor Sociaal Domein tijdelijk uit de lucht

Binnen een aantal weken wordt de nieuwe gemeentelijke monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein.

13-06-2016 - Gegevensaanlevering H1 2016 gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Voor de volgende gemeentelijke monitor Sociaal Domein, die in januari 2017 gepubliceerd wordt, kunt u vanaf 15 augustus 2016 gegevens aanleveren over het eerste half jaar van 2016 (H1). Dit is mogelijk tot en met 30 september 2016.

06-06-2016 - Herziene cijfers rapport Lezen en schrijven

In maart werd het onderzoek ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’ gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

02-06-2016 - Rapporten toezichtinformatie beschikbaar

Is uw gemeenteraad optimaal geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van medebewindstaken? In het kader van horizontale verantwoording is over 16 wetten informatie beschikbaar voor de gemeenteraad. De rapporten over toezichtinformatie zijn vanaf 1 juni 2016 te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

28-04-2016 - Stapelingsmonitor geactualiseerd

Jeugdhulp, schuld(hulp)sanering, thuiszorg: inwoners kunnen gebruik maken van veel verschillende gemeentelijke regelingen, als dat nodig is. Maar hoeveel mensen maakten in 2013 gebruik van verschillende regelingen tegelijkertijd? En waar wonen deze mensen?
De Stapelingsmonitor 2013 werd afgelopen week gepubliceerd. Deze monitor, die jaarlijks uitgebracht wordt, maakt op basis van cijfers uit 2013, inzichtelijk in welke mate inwoners van de gemeente gebruik maken van verschillende regelingen in het sociaal domein. Zo kan per gemeente en per wijk in beeld worden gebracht waar vaker of langduriger een beroep wordt gedaan op voorzieningen dan elders.

18-04-2016 - Gegevensaanlevering Kinderopvang van start!

Vanaf 18 april  kunt u, als gemeente weer gegevens aanleveren voor de wet Kinderopvang via Waarstaatjegemeente.nl.  U kunt de gegevens voor de wet Kinderopvang aanleveren voor tot en met 1 juli 2016.

13-04-2016 - Webinar: Jaarverslag Kinderopvang: kunnen wij u helpen?

Jaarlijks stelt u een jaarverslag Wet kinderopvang met toezichtsinformatie op voor de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Met deze informatie kunt u de raad laten zien wat de stand van zaken rond een bepaald onderwerp is. Ook dit jaar wordt toezichtinformatie voor een groot aantal wetten weer via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten.

11-04-2016 - Beleidsindicatoren voor begroting en jaarstukken beschikbaar (BBV)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de regeling tot vaststelling van de beleidsindicatoren gepubliceerd. Daarmee is vastgelegd dat gemeenten en provincies vanaf het begrotingsjaar 2017 in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toelichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De ministeriële regeling en de toelichting daarop zijn te vinden in de Staatscourant.

07-04-2016 - Nieuwe cijfers ondernemersklimaat beschikbaar

Hoeveel faillissementen zijn uitgesproken in mijn gemeente? Hoeveel zzp-ers met een laag inkomen wonen er? Deze cijfers en meer nieuwe economische indicatoren op gemeenteniveau zijn vanaf 31 maart 2016 te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

29-03-2016 - Webinar: Publiceert u uw gegevens van de monitor Sociaal Domein?

De volgende gemeentelijke monitor Sociaal Domein wordt in juni a.s. gepubliceerd. Uw gemeente heeft technisch goede bestanden aangeleverd bij het CBS. De volgende stap is om tussen 8 april en 6 mei een keuze te maken voor opt-in of opt-out. Publiceert u wel of niet uw data op Waarstaatjegemeente.nl en Statline.
We organiseren een webinar waarin u precies wordt uitgelegd welke stappen moeten worden gezet bij de keuze voor opt-in/opt-out.

24-03-2016 - Onderzoek KING-VNG: Nederlanders helpen elkaar graag

Den Haag, 24 maart 2016; In Nederland helpen we elkaar graag. Ruim twee op de vijf volwassenen deed het afgelopen jaar vrijwilligerswerk. Daarnaast voelt 89% van alle Nederlanders zich thuis in zijn of haar buurt en bijna tweederde helpt dan ook buurtgenoten met boodschappen of klusjes doen.

22-03-2016 - Hoe gelukkig zijn uw inwoners?

Zondag 20 maart was het de Dag van het Geluk. Maar hoe meet je geluk en wanneer zijn mensen gelukkig?

21-03-2016 - Laatste week gegevensaanlevering GMSD

Aanstaande vrijdag 25 maart is de deadline voor de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Bij deze het dringende verzoek aan gemeenten die nog niet hebben aangeleverd, om de gegevens uiterlijk deze week naar het CBS te sturen.

15-03-2016 - Onduidelijkheid over aanleveren gegevens kosten Wmo bij gemeenten

Voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein kunnen gemeenten tot en met 25 maart a.s. gegevens aanleveren bij het CBS. De kosten voor o.a. de Wmo worden hierbij ook uitgevraagd.
Een gemeente die gegevens heeft aangeleverd, krijgt een op-orde-rapport. De gemeente kan in dit rapport de aangeleverde data goed controleren.  De Wmo-kosten worden uiteraard ook teruggekoppeld aan de gemeenten in dit op-orde rapport. Het blijkt dat hier enige onduidelijkheid over is.

15-03-2016 - Monitoragenda gepubliceerd

Voor gemeenten is het soms niet duidelijk welke gegevens worden uitgevraagd en met welke reden. Soms lijkt het alsof dezelfde data meerdere keren wordt uitgevraagd, met alle tijdsinvestering van dien.

15-03-2016 - Nieuwe data op Waarstaatjegemeente.nl beschikbaar!

Benieuwd of er meer of minder allochtonen van de eerste en tweede generatie in uw gemeente zijn komen wonen?

10-03-2016 - Sinds 10 maart aanleveren cijfers toezichtinformatie mogelijk

U wilt uw gemeenteraad toch ook optimaal informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken?

09-03-2016 - Relatief meer laaggeletterden in de grotere steden

In de grotere Nederlandse steden wonen procentueel meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). In totaal kampen 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar met dit probleem.

03-03-2016 - Gegevens aanleveren gemeentelijke monitor Sociaal Domein tm 25 maart

De gemeentelijke monitor Sociaal Domein wordt in juni aanstaande opnieuw gepubliceerd. Met cijfers over het hele jaar 2015. Voor deze monitor kunt u nog gegevens aanleveren tot en met 25 maart a.s. Lever de gegevens tijdig aan, zodat u niet in tijdnood komt door de technische controles die nog moeten worden uitgevoerd door het CBS.

23-02-2016 - Cijfers toezichtinformatie aanleveren

U wilt uw gemeenteraad toch ook optimaal informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken? De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Levert u informatie aan, zodat de raad weet waar zij aan toe is?

18-02-2016 - Vijf tips voor juiste gegevensaanlevering GMSD

Vanaf 18 januari kunt u als gemeente, de gegevens over 2015 (H1 2015 en H2 2015) voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein aanleveren bij het CBS. Deze gegevensaanlevering loopt tot en met 25 maart 2016.

18-02-2016 - Lichte toename digitale volwassenheid bij gemeenten

De digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en ondernemers bij gemeenten is in 2015 licht toegenomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.

11-02-2016 - Uitnodiging bijeenkomst 'Wat betekenen uw burgers voor u?'

Weet u wat er speelt in uw gemeente? Waar hechten inwoners waarde aan, welke prioriteiten stellen zij met het oog op gemeentelijke dienstverlening?

 

28-01-2016 - Tweede gemeentelijke monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

Op donderdag 28 januari 2016 net na 15.00 uur is de tweede gemeentelijke monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Hoeveel kinderen krijgen jeugdhulp in uw gemeente, welke gezinnen worden ondersteund vanuit de Wmo? En weet u, op zowel huishouden- als cliëntniveau in welke wijken wordt gebruik gemaakt van meerdere ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente tegelijkertijd (stapeling)?

18-01-2016 - Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein

In juni 2016 komt de gemeentelijke monitor Sociaal Domein over heel 2015 uit. Voor gemeenten een belangrijk moment, omdat zij dan kunnen inzien hoe zij het eerste jaar na de transities hebben gepresteerd in het sociaal domein. 

16-12-2015 - Nieuwe data op Waarstaatjegemeente.nl beschikbaar!

Benieuwd naar gegevens over het aantal (jeugdige) verdachten van misdrijven? Meer weten over het aantal leerlingen in onderwijssoorten? Of over de woningvoorraad? Het afgelopen kwartaal zijn nieuwe gegevens beschikbaar gekomen op Waarstaatjegemeente.nl vanuit een aantal bronnen. 

03-12-2015 - 100ste gemeente voert Burgerpeiling uit

Deze week is de 100ste gemeente gestart met de uitvoering van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is een gevalideerde standaard voor burgeronderzoek, waarmee de gemeente de mening en de betrokkenheid van haar inwoners kan meten.
Wat vinden de burgers eigenlijk van de gemeentelijke dienstverlening? Zijn zij tevreden over de manier waarop de gemeente met hen communiceert, hen informeert? Wat vinden zij belangrijk?

24-11-2015 - Meer inzicht in financiën dankzij Waarstaatjegemeente.nl

Wat zijn uw gemeentelijke uitgaven? Ten opzichte van uw inkomsten? Hoe staat het met uw woonlasten en uw lokale lasten?

12-11-2015 - Wat je nog wil weten na het webinar over de monitor sociaal domein

Op donderdag 29 oktober organiseerde KING een webinar over de gemeentelijke monitor sociaal domein. In totaal keken ongeveer 77 personen live mee.

12-11-2015 - Rapport Duurzaamheidsbalans per gemeente beschikbaar

De ‘Nationale monitor duurzame gemeenten 2015’ van Telos is onlangs gepubliceerd.

06-10-2015 - Waarstaatjegemeente.nl is weer gebruikersvriendelijker geworden!

Sinds 3 oktober jl. kun je Waarstaatjegemeente.nl nog beter gebruiken op je tablet of smartphone.

28-09-2015 - Tien weetjes uit onderzoek 'Kwetsbare groepen in een inclusieve samenleving'

Het onlangs verschenen onderzoek op basis van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl levert ook voor de website www.gemeentenvandetoekomst.nl stof tot nadenken op. In een op 28 september geplaatst artikel noemen zij 'tien weetjes' die hen zijn opgevallen in het onderzoek.

24-09-2015 - Nieuw informatieprotocol voor 2016 beschikbaar

Jeugdhulpaanbieders leveren gegevens aan over het jeugdhulpgebruik aan bij CBS ten behoeve van de beleidsinformatie jeugd. CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze op StatLine, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. De levering van gegevens verloopt volgens de afspraken die in het informatieprotocol beleidsinformatie jeugd staan beschreven. Van dit informatieprotocol is een nieuwe versie voor 2016 beschikbaar.

17-09-2015 - Rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein online

De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Voor iedere individuele gemeente is een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers staan ook op Statline en in de database van Waarstaatjegemeente.nl.

10-09-2015 - Duurzaamheid gemeenten onder druk

De gemiddelde duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten is in 2014 licht achteruitgegaan ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit de ‘Nationale monitor duurzame gemeenten 2015’ van Telos.

07-09-2015 - Vragen over Waarstaatjegemeente? Doe mee met het webinar!

Gebruik jij de vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl al om te zien hoe jouw gemeente ervoor staat? Neemt het bestuur van jouw gemeente al beslissingen op basis van de informatie en de cijfers op deze site?

03-09-2015 - Waarstaatjegemeente.nl uitgebreid met dataset Beleidsinformatie Jeugd

In het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein is, na de eerste twee datasets 'gemeenteprofiel' en 'voorspeller toekomstig zorggebruik', nu ook de dataset 'Beleidsinformatie Jeugd' toegevoegd. Deze dataset geeft informatie over het aantal jongeren dat jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend.

03-09-2015 - Onderzoek Burgerpeiling biedt belangrijke informatie voor gemeenten

Onderzoek op basis van Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten zetten er fors op in dat burgers (meer) bijdragen aan de samenleving en ‘in hun kracht’ gezet worden  Maar wordt de heterogene groep burgers voldoende geïnformeerd en gemotiveerd om mee te doen aan de maatschappij? Zorgt de aanpak van de gemeenten er inderdaad voor dat de kwaliteit van bestaan van de verschillende groepen in onze samenleving wordt verhoogd?

01-09-2015 - Noaberkracht ondekt de mogelijkheden van Waarstaatjegemeente.nl

Noaberkracht, de ambtelijke organisatie die werkt voor de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen, maakt al weer een tijd gebruik van de mogelijkheden van Waarstaatjegemeente.nl. De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. Noaberkracht gebruik de informatie die beschikbaar is op Waarstaatjegemeente om de dialoog aan te gaan.

31-08-2015 - Welke informatie is voor raadsleden interessant?

Raadsledennieuws is geinteresseerd in de mogelijkheden van Waarstaatjegemeente.nl en interviewde een teamlid van de site.

19-08-2015 - Gemeenteprofiel en toekomstig zorggebruik nu ook op deze site

In het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein zijn twee datasets aan de database van Waarstaatjegemeente.nl toegevoegd: gemeenteprofiel en voorspeller toekomstig zorggebruik.

29-06-2015 - Website Lokale Energie Etalage gelanceerd op 30 juni

Op 30 juni wordt de website www.lokaleenergieetalage.nl gelanceerd. Deze website laat bestuurders, ambtenaren en de lokale politiek zien waar hun gemeente staat ten opzichte van de landelijke doelstellingen van het SER Energieakkoord.

 

22-06-2015 - Wat vinden uw burgers van u? Doe de Burgerpeiling!

De laatste jaren zijn steeds meer taken bij gemeenten belegd. Gemeenten krijgen daardoor vaker en directer met inwoners te maken. Maar wat vinden de inwoners in de gemeente van bijvoorbeeld het leefklimaat, betrokkenheid bij de buurt en de dienstverlening van de gemeente?

19-06-2015 - Ongevalspreventie loont! Cijfers nu beschikbaar

Hoeveel gewonden door ongevallen zijn er jaarlijks in uw gemeente? En wat zijn de (meest voorkomende) oorzaken van deze ongevallen? Veel beleidsmakers hebben geen goed zicht op het aantal gewonden door ongevallen in hun gemeente.

09-06-2015 - Rapport over informatieveiligheid nu beschikbaar

Informatieveiligheid is een belangrijk en veel besproken onderwerp. Voor gemeenten is het uiteraard van belang dat medewerkers zich continu bewust zijn van de maatschappelijke, financiële en politieke risico’s die incidenten op informatieveiligheidsvlak met zich meebrengen.  Maar hoe ga je als gemeente om met informatieveiligheid?

09-06-2015 - Overheidsdienstverlening scoort een 8 of hoger

De overheid is druk bezig haar digitale dienstverleningsaanbod te vergroten en te verbeteren. Steeds meer kunnen burgers zaken digitaal regelen. Het blijkt dat de tevredenheid van burgers en ondernemers over de (digitale) dienstverlening van de overheid dit jaar licht is toegenomen. Twee onderzoeken die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten uitvoeren tonen dat aan.

18-05-2015 - Stapelingsmonitor geactualiseerd

De Stapelingsmonitor van KING is geactualiseerd. De Stapelingsmonitor maakt, op basis van registraties over het jaar 2012, inzichtelijk, in welke mate inwoners van de gemeente gebruik maken van verschillende regelingen in het sociaal domein.

13-05-2015 - Lancering Waarstaatjegemeente.nl goed ontvangen

De reacties op de vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl zijn erg positief. Na een uitgebreide uitleg voor de medewerkers van VNG/KING kregen de contactpersonen van de gemeenten een gepersonifieerd dashboard toegestuurd waardoor zij direct hun eigen cijfers konden aanklikken.

24-02-2015 - Gemeenten kunnen Toezichtinformatie voor 2014 aanleveren

Sinds vorige week kunnen gemeenten de toezichtinformatie voor 2014 aanleveren. De toezichtinformatie, die op waarstaatjegemeente.nl wordt gepubliceerd, helpt gemeenteraadsleden bij het uitvoeren van hun controlerende taak.

29-01-2015 - Vragenlijsten Toezichtinformatie beschikbaar in februari

Hoe kunnen raadsleden goed toezicht houden? Welke criteria kunnen gebruikt worden om te beoordelen of het college zijn taken goed uitvoert? Om dit inzichtelijk te maken, stelde KING in 2014 het instrument 'Toezichtinformatie' beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. Dit jaar wordt het instrument opnieuw aangeboden. De vragenlijsten zijn eind februari beschikbaar.

19-01-2015 - KING en VeiligheidNL samen aan de slag voor gemeenten

KING en VeiligheidNL werken samen om gemeenten inzicht te geven in statistieken over ongevallen binnen gemeenten. Op basis van deze cijfers kunnen beleidsmakers maatregelen nemen om het aantal ongevallen in de gemeente terug te dringen. In het kader van deze samenwerking ondertekenden KING en VeiligheidNL tijdens het KING jaarcongres op donderdag 15 januari een convenant.

05-01-2015 - Proeftuingemeenten enthousiast over ondernemerspeiling

In december 2014 is het proeftuinproject van de ondernemerspeiling van KING afgerond. Tien gemeenten uit alle delen van het land hebben in het project de enquête over het lokale ondernemersklimaat en de lokale dienstverlening uitgevoerd. De betrokken gemeenten zijn te spreken over het instrument. Deze maand verschijnen de resultaten van de ondernemerspeiling op www.waarstaatjegemeente.nl.