Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2017 weer mogelijk

23-05-2017
door Danielle Dil

Vanaf heden kunt u de uitkomsten van de uitvraag Wmo clientervaring aanleveren aan Waarstaatjegemeente.nl. Vanaf dit jaar gaat dat via een andere aanlevermodule.

De aangepaste instructies voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn beschikbaar en op verzoek van veel gemeenten kunnen nu ook uitvoerders (onderzoeksbureau, afdeling O&S) namens gemeenten de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek aanleveren.

Gemeenten kunnen de resultaten van de onderzoeken onder meer gebruiken voor het verbeteren en uitvoeren van het beleid.  De cliëntervaringsgegevens van de Wmo worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, als onderdeel van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Meer informatie vindt u op de website van VNG