Een ogenblik geduld a.u.b.

100ste gemeente voert Burgerpeiling uit

03-12-2015
door Danielle Dil

Deze week is de 100ste gemeente gestart met de uitvoering van de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De Burgerpeiling is een gevalideerde standaard voor burgeronderzoek, waarmee de gemeente de mening en de betrokkenheid van haar inwoners kan meten.
Wat vinden de burgers eigenlijk van de gemeentelijke dienstverlening? Zijn zij tevreden over de manier waarop de gemeente met hen communiceert, hen informeert? Wat vinden zij belangrijk?

Sinds begin 2014 kunnen gemeenten op een vernieuwde wijze de mening van hun inwoners uitvragen via de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. Een valide en betrouwbare manier van onderzoek, die duidelijke aanknopingspunten biedt voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. De vragen hebben betrekking op vier maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, dienstverlening en relatie tussen inwoners en gemeente. Inmiddels voeren dus al 100 gemeenten dit onderzoek uit.

Weet wat er leeft!
Om het gemeentebeleid en de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van inwoners, is het belangrijk dat het bestuur weet wat er leeft. De Burgerpeiling achterhaalt op welke themavelden de gemeente het, volgens de inwoners, goed of minder goed doet. Daarnaast geeft de Burgerpeiling inzicht in de mogelijkheden en mate waarin inwoners van kernen of wijken kunnen en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Vergelijk, verbaas en verbeter
De uitkomsten van de Burgerpeiling worden verwerkt in een benchmarkrapportage en komen terug op verschillende tegels van het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Via deze site kunnen gemeenten hun resultaten vergelijken met die van  andere gemeenten. Ook biedt het inzicht via Waarstaatjegemeente.nl mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. Zowel intern, met de raad of met de beleidsmedewerkers, als met (buur)gemeenten.
De resultaten van de Burgerpeiling worden tevens gebruikt voor onderzoek dat KING uitvoert.

Benieuwd of uw gemeente al deelneemt aan de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl? Kijk op https://mijn.waarstaatjegemeente.nl/wsjg/status.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Burgerpeiling kijkt u op http://www.kinggemeenten.nl/burgerpeiling .

Voor vragen kunt u contact opnemen via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.