Een ogenblik geduld a.u.b.

Vergelijk. Verbaas. Verbeter.

Hier vindt u cijfers over alle gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Vooral bedoeld voor gemeentelijke beleidsmakers, maar toegankelijk voor iedereen. Dashboards en rapporten maken het makkelijk data over gemeenten te vergelijken. Bovendien kunt u in de database zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen. De data zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals politie, UWV, KVK en CBS.

Domeinen

Sociaal

Hier vindt u dashboards, rapporten en overige toepassingen, over thema's in het Sociaal Domein, zoals de Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen, Gezondheid, Sport en Onderwijs.

Meer over dit domein

Fysiek

Hier vindt u dashboards, rapporten en overige toepassingen, over onderwerpen als Bouwen en Wonen, Energietransitie, Mobiliteit, Klimaat en Economie

Meer over dit domein

Lokaal bestuur en veiligheid

Bekijk dashboards en rapporten, over thema’s in het domein Lokaal bestuur en veiligheid, zoals gemeentefinanciën, landelijke voorzieningen en Openbare Orde en Veiligheid.

Meer over dit domein

Nieuws

 • Met machine learning jeugdzorg beter in beeld krijgen

  / Sebastiaan van Delft

  Van jeugdzorg, jeugd-GGZ opvoedhulp tot jeugdbescherming. Hoe krijg je grip op de complexiteit van zorgketens en de diversiteit van de diensten en producten in de jeugdzorgsector? Hoe bepaal je of interventies effectief zijn? Een innovatieve nieuwe ketenanalyse techniek op basis van machine learning moet daarin verandering brengen, en uiteindelijk de kwaliteit en efficiëntie van de jeugdzorg helpen verbeteren.

 • Nieuwe cijfers over het sociaal domein in de GMSD

  / Sebastiaan van Delft

  De cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl zijn geactualiseerd. Zo zien we in de cijfers, die betrekking hebben op 2023 en deels al 2024, dat 94,8% van de 70-plussers in Nederland zelfstandig wonend zijn. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (95,1%).

   

Hoe gebruik ik Waarstaatjegemeente

Zoek binnen de verschillende domeinen naar dashboards en rapporten over alle belangrijke beleidsterreinen. Voor elk dashboard en rapport is het mogelijk om de gewenste gemeente te selecteren en te vergelijken met een andere gemeente of regio. Enkele dashboards en rapporten bieden zelfs inzicht op wijkniveau. In de database kunt u bovendien eigen presentaties maken met de beschikbare data.

Meer informatie

API

Om de data van Waarstaatjegemeente nog toegankelijker te maken, stelt Waarstaatjegemeente een API (Application Programming Interface) ter beschikking. Naast de verschillende manieren waarop de data handmatig geëxporteerd kan worden, is het nu ook mogelijk om gestandaardiseerd en automatisch gegevens uit de database op te halen en te verversen.

Meer over de API