Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info

  Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Link naar rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen

  per 1.000 huishoudens

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1.000 huishoudens)7685
  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1.000 huishoudens)4149
  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1.000 huishoudens)1823
  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1.000 huishoudens)1213
  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1.000 huishoudens)67
  Huishoudens met maatwerkvoorzieningen (per 1.000 huishoudens)1110
  eerste halfjaar 2018
  CBS MSD WMO

  Het aantal huishoudens met één of meer voorzieningen in het sociaal domein wordt getoond en uitgesplitst naar het aantal voorzieningen dat zij hebben gehad. Onder voorzieningen in het sociaal domein worden in dit kader verstaan: voorzieningen (ook wel genoemd maatwerkarrangementen) die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) voorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) voorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).

  Huishoudens met voorzieningen per wet

  Aa en Hunze

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)3327
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)3349
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)8589
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)23
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)32
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)715
  Huishoudens met voorzieningen per wet (per 1.000 huishoudens)11
  eerste halfjaar 2018
  CBS MSD WMO

  Het aantal huishoudens met één of meer voorzieningen per domein of combinatie van domeinen wordt getoond. Deze domeinen omvatten voorzieningen onder de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. Onder voorzieningen in het sociaal domein worden in dit kader verstaan: voorzieningen (ook wel genoemd maatwerkarrangementen) die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) voorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) voorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).

  Ontwikkeling gebruik Participatiewet

  Aa en Hunze

  Indicatorenh1y2015h2y2015h1y2016h2y2016
  Gebruik regeling100,086,177,875,0
  Niet-gebruik regeling0,013,922,225,0
  eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2016
  CBS - SD

  Alle personen die 1 januari 2015 gebruik maakten van één of meer voorzieningen binnen de Participatiewet (bijstandsuitkeringen en/of re-integratievoorzieningen) zijn als beginpunt genomen. Bij iedere volgende periode is gekeken welk percentage van de ‘startgroep’ nog geregistreerd stond als gebruiker van de betreffende regeling of voorziening.

  Naar de database van Waarstaatjegemeente.nl voor meer gegevens over de Monitor Sociaal Domein

  Database Monitor Sociaal Domein

  Verdiepende site van GGD GHOR om te bekijken hoe gezond uw gemeente is met de mogelijk de gezondheidssituatie in uw gemeente te vergelijken met een andere gemeente.

  Gezondheidinsociaaldomein.nl (GGD GHOR)

  Link naar rapport Wijkprofiel

  Wijkprofiel

  Link naar rapport Cliëntervaring WMO

  Cliëntervaring WMO

  Jongeren met Jeugdzorg-trajecten

  Aa en Hunze

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Jongeren met Jeugdzorg-trajecten (%)10.89.2
  Jongeren met Jeugdzorg-trajecten (%)1.51.1
  Jongeren met Jeugdzorg-trajecten (%)1.11.0
  Jongeren met Jeugdzorg-trajecten (%)0.30.3
  eerste halfjaar 2018
  CBS Jeugd

  Een jeugdzorgtraject (in natura) is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

  Clientervaring Wmo

  Aa en Hunze

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Clientervaring Wmo (% (helemaal) eens)8382
  Clientervaring Wmo (% (helemaal) eens)7876
  Clientervaring Wmo (% (helemaal) eens)8481
  Clientervaring Wmo (% (helemaal) eens)8078
  2017
  CEO Wmo

  Vanaf 2016 is iedere gemeente verplicht een uniforme enquête uit te zetten – het zogeheten cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo. VNG en VWS ontwikkelden hiervoor samen met gemeenten een vragenlijst met tien standaard vragen. De doelgroep van het CEO zijn alle -geregistreerde - cliënten met een maatwerk voorziening in het kader van de Wmo 2015 (cliëntpopulatie Wmo). Dus voorzieningen waaraan een beschikking ten grondslag ligt.

  Samenhang levensgebeurtenissen

  Aa en Hunze

  OnderwerpAa en HunzeNederland
  Samenhang levensgebeurtenissen (%)7.111.2
  Samenhang levensgebeurtenissen (%)9.39.1
  Samenhang levensgebeurtenissen (%)18.217.3
  Samenhang levensgebeurtenissen (%)20.037.0
  Samenhang levensgebeurtenissen (%)40.034.5
  Samenhang levensgebeurtenissen (%)19.222.7
  2015
  CBS - SD

  Het percentage mensen dat gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein na het doormaken van een levensgebeurtenis, zoals een scheiding, overlijden dierbare (gezin), geregistreerd in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Door dit af te zetten tegen het landelijk gemiddelde, kan per levensgebeurtenis worden nagegaan of er sprake is van een hoger of lager dan gemiddeld gebruik van regelingen en voorzieningen. Het doormaken van een levensgebeurtenis vond plaats in de 4 jaar voorafgaand aan de meting.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.