Duurzaamheidsbalans 2015
Aa en Hunze, geraadpleegd op 21-08-2019

Valongevallen bij 65-plussers 2015

Aa en Hunze, geraadpleegd op 21-08-2019

Inleiding

VeiligheidNL beschikt over verschillende databestanden met gegevens over ongevallen. Op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is per gemeente een overzicht gemaakt van het totaal aantal valongevallen bij 65-plussers die hebben geleid tot ziekenhuisopname.

Inhoud

Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Valongevallen
  • Preventie

1. Valongevallen

Onderstaande figuur geeft weer hoeveel valongevallen bij 65-plussers er in uw gemeente zijn en hoe dit aantal zich verhoudt ten opzichte van het totaal aantal ongevallen binnen uw gemeente. Beide cijfers kunnen worden gebruikt om de urgentie van het probleem in uw gemeente te onderbouwen. De interpretatie van deze cijfers kan per gemeente verschillen: 15% valongevallen kan in gemeente X te veel zijn als het streven daar 10% is, terwijl gemeente Y bijvoorbeeld streeft naar 30%.

In de gemeente Aa en Hunze bedraagt het aandeel ziekenhuisopnamen door valongevallen onder 65-plussers op het totaal aantal ziekenhuisopnamen door ongevallen 34%.

1.1 Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers - absoluut

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 1: Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers ten opzichte van het totaal aantal ongevallen van Aa en Hunze (abs.), 2013-2015.

1.2 Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers - per 10.000 65+ inwoners

In onderstaand kaartje is het aantal valongevallen met zoekenhuisopname weergegeven per 10.000 inwoners leeftijd 65 jaar en ouder.

Ongevallen 65-plus met ziekenhuisopname (per 10.000 inwoners lft 65jr eo) 2015 - Gemeenten

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 2: Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen, per 10.000 inwoners met leeftijd 65 jaar en ouder, 2015.

1.3 Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers - naar letsel

Om iets te kunnen zeggen over de ernst van deze valongevallen, is weergegeven om wat voor soort letsels het gaat. In het algemeen zijn hersenletsel en fracturen het meest ernstig. Indien uw gemeente hier hoog op scoort, kan dit de urgentie voor valpreventie vergroten.

Aa en Hunzeniet stedelijk
Hersenletsel [2015]69
Fractuur wervelkolom / thorax [2015]1412
Fractuur schouder / arm / hand [2014]1013
Fractuur heup / bekken [2015]4037
Fractuur been / voet [2015]69
Overig / onbekend [2015]3333
Eenheid: %

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 3: Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers van Aa en Hunze, naar letsel (% van totaal ziekenhuisopnamen door valongevallen 65+ers).

2. Preventie

Welke vervolgstappen kunt u als gemeente nemen?

Wilt u meer toelichting over hoe u deze cijfers moet interpreteren? Ga voor een voorbeeldrapportage naar: gemeente.veiligheid.nl/decijfers. Voor meer informatie over de interventies die u binnen uw gemeente kunt inzetten op het gebied van valpreventie en inzicht in de kosten die u kunt besparen met preventie gaat u naar gemeente.veiligheid.nl.

Een overzicht met interventies op het gebied van letselpreventie vindt u tevens op de website van het RIVM Centrum Gezond Leven.

Over VeiligheidNL

VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om onze woon, werk en leefomgeving veiliger te maken. En om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. Dat is goed voor persoonlijk geluk en voor onze economie. Want minder ongelukken betekent minder persoonlijk leed, minder medische en verzuimkosten en meer levenskwaliteit. Om iets aan veiligheid te kunnen doen, moet je eerst weten wat er speelt.

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VNG en VeiligheidNL aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.