Ziekenhuisopname door ongevallen 2015
Aa en Hunze, geraadpleegd op 21-08-2019

Ziekenhuisopname door ongevallen 2015

Aa en Hunze, geraadpleegd op 21-08-2019

Inleiding

VeiligheidNL beschikt over verschillende databestanden met gegevens over ongevallen. Op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is per gemeente een overzicht gemaakt van het totaal aantal ongevallen die hebben geleid tot ziekenhuisopname.

Inhoud

Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ziekenhuisopname
  • Preventie

1. Ziekenhuisopname

1.1 Ziekenhuisopnamen als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar type ongeval (%)

In onderstaande figuur staat voor uw gemeente het totaal aantal ongevallen -die leiden tot ziekenhuisopnamen- in 2015. Met dit getal kunt u het probleem van ongevallen kwantificeren. Tevens ziet u hoe de verhouding is tussen de verschillende soorten ongevallen en hoe u het doet in vergelijking met een gemiddelde gemeente met dezelfde stedelijkheidsklasse en met het landelijke beeld.

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 1: Ziekenhuisopnamen van inwoners van Aa en Hunze als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar type ongeval (%), 2015.

1.2 Ziekenhuisopnamen als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar leeftijd (%)

In onderstaande figuur ziet u in welke leeftijdsgroepen de meeste ongevallen plaatsvinden. Hier is echter nog geen rekening gehouden met het totaal aantal inwoners per leeftijdscategorie. Dat ziet u in de daarop volgende figuur.

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 2: Ziekenhuisopnamen van inwoners van Aa en Hunze als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar leeftijd (%), 2015.

1.3 Ziekenhuisopnamen als gevolg van ongeval of geweldpleging naar leeftijd (incidentie per 10.000 inwoners)

In onderstaande figuur ziet u het aantal opgenomen inwoners per 10.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Hoe groter de waarde, des te groter is het risico op een ongeval in die leeftijdsgroep. Dit zou een aanleiding kunnen zijn om die specifieke leeftijdsgroep(en) centraal te stellen in uw beleid. Deze aantallen in uw gemeente kunt u vergelijken met een gemiddelde gemeente met dezelfde stedelijkheidsklasse.

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 3: Ziekenhuisopnamen van inwoners van Aa en Hunze als gevolg van ongeval of geweldpleging naar leeftijd (incidentie per 10.000 inwoners), 2013.

Voor veel gemeenten geldt dat er relatief veel ziekenhuisopnamen zijn door een valongeval. Deze informatie kunt u gebruiken als onderbouwing om bijvoorbeeld valpreventie binnen uw gemeente op de politieke agenda te krijgen. Ook hier kunt u weer een vergelijking maken met een gemiddelde gemeente met dezelfde stedelijkheidsklasse.

1.4 Ziekenhuisopnamen als gevolg van ongeval of geweldpleging naar leeftijd (incidentie per 10.000 inwoners)

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 4: Ziekenhuisopnamen als gevolg van ongeval of geweldpleging naar leeftijd (incidentie per 10.000 inwoners), 2015.

Om iets te kunnen zeggen over de ernst van deze ongevallen, is weergegeven om wat voor soort letsel het gaat. In het algemeen zijn hersenletsel en fracturen de meest ernstige letsels. Indien uw gemeente hier hoog op scoort, kan dit de urgentie om aan preventie te gaan doen verhogen.

1.5 Ziekenhuisopnamen als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar type letsel (%)

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Figuur 5: Ziekenhuisopnamen van inwoners van Aa en Hunze als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar type letsel (%), 2015.

2. Preventie

Welke vervolgstappen kunt u als gemeente nemen?

Wilt u meer toelichting over hoe u deze cijfers moet interpreteren? Ga voor een voorbeeldrapportage naar: gemeente.veiligheid.nl/decijfers. Voor meer informatie over de interventies die u binnen uw gemeente kunt inzetten op het gebied van valpreventie en inzicht in de kosten die u kunt besparen met preventie gaat u naar gemeente.veiligheid.nl.

Een overzicht met interventies op het gebied van letselpreventie vindt u tevens op de website van het RIVM Centrum Gezond Leven.

Over VeiligheidNL

VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om onze woon, werk en leefomgeving veiliger te maken. En om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. Dat is goed voor persoonlijk geluk en voor onze economie. Want minder ongelukken betekent minder persoonlijk leed, minder medische en verzuimkosten en meer levenskwaliteit. Om iets aan veiligheid te kunnen doen, moet je eerst weten wat er speelt.

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VNG en VeiligheidNL aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.