-

Ondernemerspeiling Oudewater 2014

Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente. Ze zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid en daarmee voor leefbaarheid. Ze initiëren en ondersteunen vaak lokale initiatieven. Voor de gemeente is het zodoende van belang goed contact te houden met de ondernemers en om een helder beeld te hebben van de mate waarin zij tevreden zijn over de gemeente. VNG Realisatie heeft in samenwerking met gemeenten, belangenorganisaties, ondernemers en adviesbureaus de ondernemerspeiling ontwikkeld. De onderwerpen die in de ondernemerspeiling aan de orde komen zijn de bedrijfsomgeving, gemeentelijke dienstverlening, vergunningverlening, relatie ondernemer en gemeente, ondernemings- en vestigingsklimaat.

Waar staat Oudewater?

Waardering inspanningen naar prestatieveld

(score 0-10)
Oudewaterweinig stedelijk<25.000 inwoners
Staat openbare ruimte in bedrijfsomgeving [score (0-10)]6,316,736,77
Veiligheid in de bedrijfsomgeving [score (0-10)]6,926,936,97
Algehele dienstverlening gemeente [score (0-10)]6,156,426,55
Dienstverlening via digitale faciliteiten [score (0-10)]6,746,256,49
Professionaliteit [score (0-10)]5,856,306,37
Afhandeling vergunningsaanvraag [score (0-10)]6,856,166,31
Samenwerking met ondernemers [score (0-10)]5,635,655,81
Communicatie en voorlichting [score (0-10)]5,716,006,10
Ondernemingsklimaat gemeente [score (0-10)]6,876,396,49
Regeldruk [score (0-10)]5,435,545,68
Vestigingsklimaat gemeente [score (0-10)]6,446,266,45
Eenheid: score (0-10)
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Bedrijfsomgeving

De bedrijfsomgeving heeft betrekking op de locatie van de vestiging en de gemeenschappelijke ruimte of openbare ruimte in de directe nabijheid. De tevredenheid van ondernemers komt tot uitdrukking in rapportcijfers over een aantal onderwerpen, zoals de staat van de openbare ruimte, overlast, veiligheid en bereikbaarheid.

Leefbaarheid

Ondernemers in de gemeente Oudewater waarderen de staat van de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving gemiddeld met een 6,31 tegen gemiddeld 6,73 in de referentiegroep.

Waardering staat openbare ruimte

Staat openbare ruimte 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,83

Een bedrijfsomgeving waarin sociale overlast en criminaliteit voorkomt heeft een direct effect op de veiligheidsbeleving van ondernemers, werknemers en klanten en kan een serieuze belemmering vormen voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Mate van overlast en criminaliteit

overlast en criminaliteit  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Vormen van overlast

Ondernemerspeiling WSJG 2017 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

De veiligheid in de omgeving van de bedrijfsvestiging krijgt gemiddeld een 6,92 als rapportcijfer. In de vergelijkbare stedelijkheidsklasse bedraagt het gemiddelde 6,93.

Waardering veiligheid

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,94

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden zijn belangrijke vestigingsmotieven voor bedrijven. De bereikbaarheid van de gemeente wordt door ondernemers met een 7,29 beoordeeld, de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie met een 7,23 en de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie voor bevoorrading met een 6,90. Over het algemeen worden de mogelijkheden voor het parkeren het laagst beoordeeld. In de gemeente Oudewater waarderen ondernemers dit aspect van de bereikbaarheid met een 6,15.

Waardering bereikbaarheid van de gemeente en de bedrijfslocatie

Bereikbaarheid 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Prioriteiten aanpak bedrijfsomgeving

Verbeterpunten directe bedrijfsomgeving

Ondernemerspeiling WSJG 2017 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Gemeentelijke dienstverlening

De mate van tevredenheid van ondernemers met de inzet van de gemeente hangt nauw samen met de service van de gemeente en de kwaliteit van de voorzieningen. De vragen over dienstverlening bevatten zodoende indicatoren die betrekking op tal van aspecten die te maken hebben met goede service. Denk aan de toegankelijkheid van de gemeente, de snelheid van de afhandeling van (vergunning-) aanvragen, de informatie op de website, de mate waarin aanvragen digitaal kunnen worden gedaan, de klantvriendelijkheid en de mate waarin de ambtenaren van de gemeente geneigd zijn om mee te denken.

Algehele dienstverlening

De algehele dienstverlening van de gemeente wordt in de gemeente met een 6,15 gewaardeerd tegen gemiddeld 6,42 in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

Waardering algehele dienstverlening

Algehele dienstverlening 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,43

Het gemiddeld rapportcijfer voor de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente bedraagt een 6,74. In de referentiegroep geven de ondernemers gemiddeld een 6,25 voor de dienstverlening via de digitale faciliteiten.

Dienstverlening via digitale faciliteiten

Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,23

Digitale afhandeling

Digitale dienstverlening 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Toegankelijkheid en actualiteit website

Informatie op website  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Gemeentelijke organisatie en haar medewerkers

14,7% van de bedrijfsvestigingen in de gemeente heeft een vast aanspreekpunt binnen de gemeente, tegen 15,7% van de bedrijfsvestigingen in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

De professionaliteit van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers krijgt van uw ondernemers een 5,85. In de vergelijkbare stedelijkheidsklasse wordt deze gewaardeerd met gemiddeld een 6,30.

Waardering professionaliteit van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
6,31

Toegankelijkheid en afhandeling

Directe dienstverlening 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Informatievoorziening en communicatie over het verloop van de verdere afhandeling

Directe dienstverlening 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Hostmanship

Dienstverlening met de menselijke maat, ook wel 'hostmanship' genoemd gaat over mensen het gevoel geven dat inwoners welkom zijn. Het gaat over de 'zachte' kant van gemeentelijke dienstverlening. Een goed gesprek, gehoord worden, de vraag achter de vraag, enz. zijn die aspecten die een grote impact hebben op de algehele tevredenheid over de dienstverlening.

Dienstverlening met de menselijke maat

Medewerker  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Vergunningverlening

Onderstaande onderwerpen hebben betrekking op de ondernemers die de afgelopen 12 maanden een vergunning hebben aangevraagd.

De ondernemers in de gemeente waarderen de afhandeling van de vergunningaanvraag gemiddeld met een 6,85 tegen gemiddeld een 6,16 in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

Waardering afhandeling vergunningaanvraag

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,12

Toegankelijkheid en afhandeling

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Informatievoorziening en inspanning

Vergunningsverlening 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Relatie ondernemer en gemeente

Ondernemers geven aan de communicatie met de gemeente van belang te vinden. De beantwoording van vragen over de relatie die de ondernemer en de gemeente hebben zijn zodoende een indicator voor de tevredenheid op dit punt. Gemeenten die hoog scoren op deze vragen zijn kansenrijk om uitdagingen in de publieke ruimte tezamen met ondernemers op te lossen.

De wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid krijgt gemiddeld een 5,63. In de referentiegroep bedraagt het rapportcijfer een 5,65.

Waardering wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt

bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid
Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=5,63

Opstelling gemeente

Gemeente  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Ondernemers geven gemiddeld een 5,71 voor de wijze waarop de gemeente de communicatie en voorlichting verzorgt. De ondernemers in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse geven een 6,00.

Waardering communicatie en voorlichting vanuit de gemeente

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,01

Gemeentelijke heffingen en regeldruk

Ondernemers geven bij lobby organisaties al jaren aan de regeldruk in Nederland hoog te vinden. Toch blijft het onderwerp een lastig op te lossen probleem. De indicatoren die betrekking hebben op lokale regel- en lastendruk geven direct een aanknopingspunt waar de gemeente zou kunnen verbeteren.

Hoogte financiele heffingen

Hoogte financiƫle heffingen  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Hoogte regeldruk

Hoogte regeldruk  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Handhaving gemeentelijke regels

Mate waarin de gemeente regels handhaaft  2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Ondernemers waarderen de inspanning van de gemeente om regelgeving te versoepelen en te vereenvoudigen gemiddeld met een 5,43. In de referentiegroep bedraagt de gemiddelde waardering een 5,54.

Waardering inspanning gemeente om regelgeving te versoepelen en vereenvoudigen

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Aspecten van gemeentelijke heffingen, regels en procedures vatbaar voor verbetering

Ondernemerspeiling WSJG 2017 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Ondernemings- en vestigingsklimaat

Gemeenten hebben belang bij een positief imago en een gunstig ondernemingsklimaat. Immers, indien het ondernemingsklimaat bij buurgemeenten aantrekkelijker is, loopt de gemeente mogelijk investeerders mis, die een bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie. Er wordt in de vragenset dan ook gevraagd naar indicatoren die de vestiging van een bedrijf positief beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het culturele aanbod van de gemeente. Bij de vragen over de waardering van het ondernemingsklimaat vindt u ook aanknopingspunten voor (eventueel noodzakelijke) verbetering.

Het ondernemingsklimaat in de gemeente krijgt van de ondernemers gemiddeld een 6,87 als rapportcijfer tegen een 6,39 in dezelfde stedelijkheidsklasse.

Waardering ondernemingsklimaat

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,60

Belangrijke aspecten bij het waarderen van het ondernemingsklimaat

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Inspanning gemeente ter verbetering ondernemingsklimaat

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Het vestigingsklimaat in de gemeente krijgt van de ondernemers gemiddeld een 6,44 als rapportcijfer. Het vestigingsklimaat in de referentiegroep wordt gewaardeerd met een 6,26.

Waardering vestigingsklimaat

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=6,49

Het woon- en leefklimaat krijgt van de ondernemers gemiddeld een 7,30, tegen een 7,11 in de vergelijkbare stedelijkheidsklasse.

Waardering woon- en leefklimaat

Ondernemerspeiling WSJG 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
NL=7,09

Economisch beleid

Gemeente stelt de juiste prioriteiten in het economisch beleid

Gemeente stelt juiste prioriteiten in economisch beleid 2018 - Oudewater
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksverantwoording

De Ondernemerspeiling in de gemeente Oudewater is uitgevoerd in 2018. ondernemers van unieke bedrijven hebben de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. De peiling is uitgevoerd door middel van een online enquête onder (een deel van de) ondernemers in de gemeente. De ondernemers hebben een persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen met het verzoek om een online enquête in te vullen.

In deze benchmarkrapportage wordt de gemeente Oudewater vergeleken met weinig stedelijk en <25.000 inwoners.

In de Ondernemerspeiling wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutenmarge van 5% als minimaal uitgangspunt gehanteerd om te komen tot valide uitspraken over alle inwoners van de gemeente. Om te voorkomen dat selectiviteit optreedt in de onderzoeksresultaten is een statistische weegprocedure toegepast. De weging is zodanig uitgevoerd dat de verdeling naar bedrijfsgrootte in de gewogen onderzoeksresultaten overeenkomt met de feitelijke verdeling naar bedrijfsgrootte in de gemeente Oudewater.

Het is mogelijk dat de gemeente Oudewater niet vertegenwoordigd is in enkele presentaties. In dat geval heeft de gemeente ervoor gekozen om de achterliggende vraag niet voor te legen aan haar ondernemers.

Werkwijze

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de cijfers is het van belang dat de data van iedere deelnemende gemeente zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden verzameld. De vastgestelde werkwijze waarop de onderzoeken dienen te worden uitgevoerd, staat beschreven in het 'Protocol Ondernemerspeiling Waarstaatjegemeente.nl'. Meer informatie over de Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling is te vinden op de website van VNG Realisatie.

Het is mogelijk dat er kleien verschillen bestaan tussen de uitkomsten in deze (benchmark)rapportage en de rapportage die door het onderzoeksbureau is opgesteld. Veelal zijn de afwijken te wijten aan afrondingsverschillen of wijze van presentatie.

Benchmark

De resultaten van alle reeds gepubliceerde deelnemers zijn beschikbaar in de benchmarkapplicatie. Zie daarvoor de map: 'Instrumenten' > 'Ondernemersperspectief'.