Valongevallen bij 65-plussers Waalre 2015
-

Valongevallen bij 65-plussers Waalre 2015

VeiligheidNL beschikt over verschillende databestanden met gegevens over ongevallen. Op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is per gemeente een overzicht gemaakt van het totaal aantal valongevallen bij 65-plussers die hebben geleid tot ziekenhuisopname.

Onderstaande figuur geeft weer hoeveel valongevallen bij 65-plussers er in uw gemeente zijn en hoe dit aantal zich verhoudt ten opzichte van het totaal aantal ongevallen binnen uw gemeente. Beide cijfers kunnen worden gebruikt om de urgentie van het probleem in uw gemeente te onderbouwen. De interpretatie van deze cijfers kan per gemeente verschillen: 15% valongevallen kan in gemeente X te veel zijn als het streven daar 10% is, terwijl gemeente Y bijvoorbeeld streeft naar 30%.

In de gemeente Waalre bedraagt het aandeel ziekenhuisopnamen door valongevallen onder 65-plussers op het totaal aantal ziekenhuisopnamen door ongevallen 34%

Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers ten opzichte van het totaal aantal ongevallen van Waalre (abs.)

Ongevallen met ziekenhuisopname  - Waalre
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

In onderstaand kaartje is het aantal valongevallen met zoekenhuisopname weergegeven per 10.000 inwoners leeftijd 65 jaar en ouder.

Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen (per 10.000 inwoners met leeftijd 65 jaar en ouder)

Valongevallen 65-plus met ziekenhuisopname (per 10.000 inwoners lft 65jr eo) 2015 - Gemeenten
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Om iets te kunnen zeggen over de ernst van deze valongevallen, is weergegeven om wat voor soort letsels het gaat. In het algemeen zijn hersenletsel en fracturen het meest ernstig. Indien uw gemeente hier hoog op scoort, kan dit de urgentie voor valpreventie vergroten.

Ziekenhuisopnamen als gevolg van valongevallen bij 65+ers van Waalre, naar letsel (% van totaal ziekenhuisopnamen door valongevallen 65+ers)

Waalreweinig stedelijk
Hersenletsel [2015]78
Fractuur wervelkolom / thorax [2015]710
Fractuur schouder / arm / hand [2014]513
Fractuur heup / bekken [2015]3838
Fractuur been / voet [2015]78
Overig / onbekend [2015]4136
Eenheid: %
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Welke vervolgstappen kunt u als gemeente nemen?

Wilt u meer toelichting over hoe u deze cijfers moet interpreteren? Ga voor een voorbeeldrapportage naar: gemeente.veiligheid.nl/decijfers. Voor meer informatie over de interventies die u binnen uw gemeente kunt inzetten op het gebied van valpreventie en inzicht in de kosten die u kunt besparen met preventie gaat u naar gemeente.veiligheid.nl.

Een overzicht met interventies op het gebied van letselpreventie vindt u tevens op de website van het RIVM Centrum Gezond Leven.