Letsel door ongevallen Waalre 2015
-

Ziekenhuisopname door ongevallen Waalre 2015

VeiligheidNL beschikt over verschillende databestanden met gegevens over ongevallen. Op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) is per gemeente een overzicht gemaakt van het totaal aantal ongevallen die hebben geleid tot ziekenhuisopname.

In onderstaande figuur staat voor uw gemeente het totaal aantal ongevallen -die leiden tot ziekenhuisopnamen- in 2015. Met dit getal kunt u het probleem van ongevallen kwantificeren. Tevens ziet u hoe de verhouding is tussen de verschillende soorten ongevallen en hoe u het doet in vergelijking met een gemiddelde gemeente met dezelfde stedelijkheidsklasse en met het landelijke beeld.

Ziekenhuisopnamen van inwoners van Waalre als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar type ongeval (%)

naar type ongeval (% van totaal ongevallen met ziekenhuisopname) 2015 - Waalre
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

In onderstaande figuur ziet u in welke leeftijdsgroepen de meeste ongevallen plaatsvinden. Hier is echter nog geen rekening gehouden met het totaal aantal inwoners per leeftijdscategorie. Dat ziet u in de daarop volgende figuur.

Ziekenhuisopnamen van inwoners van Waalre als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar leeftijd (%)

% van totaal ongevallen met ziekenhuisopname 2015 - Waalre
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

In onderstaande figuur ziet u het aantal opgenomen inwoners per 10.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Hoe groter de waarde, des te groter is het risico op een ongeval in die leeftijdsgroep. Dit zou een aanleiding kunnen zijn om die specifieke leeftijdsgroep(en) centraal te stellen in uw beleid. Deze aantallen in uw gemeente kunt u vergelijken met een gemiddelde gemeente met dezelfde stedelijkheidsklasse.

Ziekenhuisopnamen van inwoners van Waalre als gevolg van ongeval of geweldpleging naar leeftijd (incidentie per 10.000 inwoners)

per 10.000 inwoners 2013 - Waalre
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Voor veel gemeenten geldt dat er relatief veel ziekenhuisopnamen zijn door een valongeval. Deze informatie kunt u gebruiken als onderbouwing om bijvoorbeeld valpreventie binnen uw gemeente op de politieke agenda te krijgen. Ook hier kunt u weer een vergelijking maken met een gemiddelde gemeente met dezelfde stedelijkheidsklasse.

Ziekenhuisopnamen van inwoners van Waalre als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar oorzaak ongeval (%)

naar oorzaak ongeval (% van totaal ongevallen met ziekenhuisopname) 2015 - Waalre
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Om iets te kunnen zeggen over de ernst van deze ongevallen, is weergegeven om wat voor soort letsel het gaat. In het algemeen zijn hersenletsel en fracturen de meest ernstige letsels. Indien uw gemeente hier hoog op scoort, kan dit de urgentie om aan preventie te gaan doen verhogen.

Ziekenhuisopnamen van inwoners van Waalre als gevolg van een ongeval of geweldpleging naar type letsel (%)

naar type letsel (% van totaal ongevallen met ziekenhuisopname) 2015 - Waalre
Toon Tabel (opent in nieuw tabblad)
Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg 2015, Dutch Hospital Data, bewerkt door VeiligheidNL

Welke vervolgstappen kunt u als gemeente nemen?

Wilt u meer toelichting over hoe u deze cijfers moet interpreteren? Ga voor een voorbeeldrapportage naar: gemeente.veiligheid.nl/decijfers. Voor meer informatie over de interventies die u binnen uw gemeente kunt inzetten op het gebied van valpreventie of andere thema's en inzicht in de kosten die u kunt besparen met preventie gaat u naar gemeente.veiligheid.nl.

Een overzicht met interventies op het gebied van letselpreventie vindt u tevens op de website van het RIVM Centrum Gezond Leven.