Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wijkprofiel
Maastricht, geraadpleegd op 19-01-2022

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wijkprofiel

Maastricht, geraadpleegd op 19-01-2022

Inleiding

In het wijkprofiel vindt u, als verdieping op het rapport van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, informatie op wijkniveau. Het wijkprofiel is opgedeeld in drie hoofdstukken, te weten huidige situatie, ontwikkelingen per domein en uitgangspositie. Meer cijfers zijn te vinden in de database van Waarstaatjegemeente.nl. Voor meer informatie, zie de achtergronden bij de cijfers.

Onderstaande kaart en tabel tonen de meest recente wijkindeling (2021) van de gemeente Maastricht. De gebruikte wijkindeling is afhankelijk van de indicator en kan in sommige gevallen afwijken van de hieronder weergegeven wijkindeling.

Wijknummer en -naam

Wijknummer 2021 - Wijken (indeling 2021) van Maastricht
*Dit zijn de wijkindelingen zoals die door de gemeente zijn geregistreerd bij het CBS.
Wijknummer Wijknaam*
01 Wijk 00 Centrum
02 Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest
03 Wijk 02 Buitenwijk West
04 Wijk 03 Buitenwijk Noordwest
05 Wijk 04 Buitenwijk Oost
06 Wijk 05 Buitenwijk Noordoost
07 Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost

Inhoud

Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Huidige situatie
  • Ontwikkelingen per domein
  • Uitgangspositie

1. Huidige situatie

Huishoudens

aantal huishoudenspersonen per huishouden% eenpersoons% meerpersoons met kinderen% meerpersoons zonder kinderen
Wijk 00 Centrum13.7951,473%21%7%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest4.4302,042%33%25%
Wijk 02 Buitenwijk West19.9651,851%26%23%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest1.1951,850%28%21%
Wijk 04 Buitenwijk Oost16.4551,853%25%22%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost1.3551,937%38%25%
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost10.8201,947%29%25%
Maastricht68.0321,754%26%20%
Figuur 1: Huishoudens naar samenstelling per wijk in gemeente Maastricht, 2021

Inkomensverdeling per wijk

% huishoudens met laag inkomen% huishoudens met hoog inkomen
Wijk 00 Centrum65,7%9,9%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest30,1%33,6%
Wijk 02 Buitenwijk West58,7%8,8%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest55,4%9,5%
Wijk 04 Buitenwijk Oost56,2%13,3%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost39,9%14,8%
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost48,3%14,1%
Maastricht55,2%12,8%
Figuur 2: Inkomensverdeling in percentages per wijk in gemeente Maastricht, 2019

Stapeling

Stapeling Sociaal Domein op huishoudenniveau

1 voorziening2 voor- zieningen3 voor- zieningen4 voor- zieningen5 voor- zieningen6+ voor- zieningentotaal
Wijk 00 Centrum9454751857530251.735
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest3651857015 640
Wijk 02 Buitenwijk West2.4001.7257752951401155.450
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest110903515 260
Wijk 04 Buitenwijk Oost1.8301.10549520580853.800
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost140804015 285
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost1.24569028513550352.440
Maastricht7.0354.3451.88575531528014.620
Figuur 3: Aantal huishoudens (absoluut) met 1 of meer voorzieningen binnen het Sociaal Domein in gemeente Maastricht, eerste halfjaar 2021

Aantal huishoudens met zorg en ondersteuning per domein

alleen Jeugdalleen P-wetalleen WmoJeugd en P-wetJeugd en WmoP-wet en WmoJeugd, P-wet en Wmototaal
Wijk 00 Centrum1003801.06015 170101.735
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest11545465 10 640
Wijk 02 Buitenwijk West4651.2053.02010590505655.450
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest2060145 25 260
Wijk 04 Buitenwijk Oost4258751.9808050345453.800
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost3540195 285
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost2754851.4002045205 2.440
Maastricht1.4353.0858.2702302001.26513014.620
Figuur 4: Aantal huishoudens met sociale voorzieningen per domein (absoluut) in gemeente Maastricht, eerste halfjaar 20212. Ontwikkelingen

Jeugd

Jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming

Jongeren met hulp - totaal aantal jongerenJongeren met hulp - JeugdhulpJongeren met hulp - Jeugdhulp zonder verblijfJeugdhulp met verblijfJongeren met hulp - Jeugdbescherming
Wijk 00 Centrum10510510015
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest13013013010
Wijk 02 Buitenwijk West7607557406560
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest353530
Wijk 04 Buitenwijk Oost6356306055565
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost505050
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost3903903803015
Maastricht2.4352.3752.260275275
Figuur 5: Aantal jongeren (absoluut) met jeugdhulp en jeugdbescherming per wijk in gemeente Maastricht, eerste halfjaar 2021
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo cliënten per hoofdvorm

Ondersteuning thuisHulp bij het huishoudenVerblijf en opvangHulpmiddelen en dienstenOverigTotaal
Wijk 00 Centrum32547080830 1.305
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest70265 380 520
Wijk 02 Buitenwijk West9852.195802.455 3.965
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest35115 130 195
Wijk 04 Buitenwijk Oost7301.200501.625 2.585
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost55135 150 230
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost440785451.150 1.835
Maastricht2.6805.1907006.805 11.205
Figuur 6: Ontwikkeling van het aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen (absoluut), uitgesplitst naar type voorziening en het totaal, per wijk in gemeente Maastricht, eerste halfjaar 2021

Extra toelichting: de kolom 'een maatwerkarrangement Wmo' betreft het totaal aantal unieke cliënten met een maatwerkarrangement Wmo.

Onderscheid cliënten naar PGB en ZIN per wijk

Aantal cliënten met PGB Aantal cliënten met ZINAantal cliënten met PGB en ZIN
Wijk 00 Centrum551.18560
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest1548025
Wijk 02 Buitenwijk West1353.620205
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest 17510
Wijk 04 Buitenwijk Oost752.355150
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost1520015
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost751.67590
Maastricht44010.205560
Figuur 7: Aantal cliënten (absoluut) met Persoonsgebonden budget (PGB) en/of met Zorg in natura (ZIN) per wijk in gemeente Maastricht, eerste halfjaar 2021
Participatiewet

Personen met bijstandsuitkering

BijstandsuitkeringenBijstand gerelateerde uitkering tot AOW-leeftijdBijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd
Wijk 00 Centrum71067050
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest1201200
Wijk 02 Buitenwijk West2.2502.030220
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest12011010
Wijk 04 Buitenwijk Oost1.5801.450140
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost60600
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost83076080
Maastricht5.6705.190490
Figuur 8: Aantal personen (absoluut) met een bijstandsuitkering totaal, bijstandsuitkering tot de AOW-leeftijd en bijstandsuitkering vanaf de AOW-leeftijd per wijk op 31 maart 2021 in gemeente Maastricht
Kinderen in uitkeringsgezinnen

Kinderen in uitkeringsgezin
Wijk 00 Centrum5%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest1%
Wijk 02 Buitenwijk West14%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest7%
Wijk 04 Buitenwijk Oost11%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost-
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost5%
Maastricht9%
Figuur 9: Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen per wijk in gemeente Maastricht, 2020
Werkloze jongeren

Werkloze jongeren
Wijk 00 Centrum2%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest1%
Wijk 02 Buitenwijk West3%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest4%
Wijk 04 Buitenwijk Oost2%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost-
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost2%
Maastricht2%
Figuur 10: Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar) per wijk in gemeente Maastricht, 2020

3. Uitgangspositie

Samenstelling bevolking

aantal inwoners% niet-westerse allochtonen% westerse allochtonen
Wijk 00 Centrum19.69527%73%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest8.96521%79%
Wijk 02 Buitenwijk West35.95040%60%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest2.12525%73%
Wijk 04 Buitenwijk Oost30.09540%60%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost2.64516%81%
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost20.74034%66%
Maastricht120.22735%65%
Figuur 11: Overzicht van de bevolkingssamenstelling, inclusief aandeel (niet-) westerse allochtonen, 2021

Leeftijdsopbouw

jonger dan 18 jaar18 tot 23 jaar23 tot 27 jaar27 tot 50 jaar50 tot 68 jaar68 tot 75 jaar75 jaar en ouder
Wijk 00 Centrum5,1%22,1%15,3%25,4%15,5%6,8%9,8%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest16,6%8,0%4,1%21,6%25,6%10,5%13,6%
Wijk 02 Buitenwijk West13,9%10,3%6,4%24,7%24,4%8,8%11,4%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest12,2%8,9%5,2%26,4%27,5%10,1%9,6%
Wijk 04 Buitenwijk Oost14,9%12,5%7,3%25,5%23,9%7,4%8,4%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost12,3%5,1%4,7%24,2%29,0%12,3%12,3%
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost13,9%7,8%6,5%27,3%27,7%8,4%8,4%
Maastricht12,9%12,0%7,9%25,3%23,6%8,3%10,0%
Figuur 12: Percentage inwoners naar leeftijd per wijk in gemeente Maastricht, 2021

Woningen naar eigendom

% koopwoningen% huurwoningen woningcorporaties% huurwoningen overige verhuurders % eigendom onbekend
Wijk 00 Centrum21%24%52%3%
Wijk 01 Buitenwijk Zuidwest66%6%27%1%
Wijk 02 Buitenwijk West37%50%12%1%
Wijk 03 Buitenwijk Noordwest40%43%16%0%
Wijk 04 Buitenwijk Oost39%39%22%0%
Wijk 05 Buitenwijk Noordoost70%15%14%1%
Wijk 06 Buitenwijk Zuidoost49%34%17%0%
Maastricht39%36%24%1%
Figuur 13: Percentage woningen naar eigendom per wijk in gemeente Maastricht, 2020